Brugerdage om Telekommunikation og IKT

Online tilmelding til Brugerdage - klik her

Download en tilmeldingsblanket til Brugerdage - klik her

Program

Tirsdag 5. december

Kl. 11.50: Fællesbus fra Fredericia Banegård
Kl. 12.00: Ankomst, frokost og indkvartering
Kl. 13.30 - 18.00: Oplæg og dialog med mulighed for at drøfte erfaringer med I-deksy, Webtekst, PCTekst, Dolphin samt IKT generelt.
Kl. 19.00: Middag. Herefter frit samvær og erfaringsudveksling

Onsdag 6. december

Kl. 9.00: Forskellige IKT-fremvisninger
Kl. 12.00: Frokost
Kl. 13.30: Fællesbus til Fredericia Banegård

Telekom sørger for bestilling af tolke. Der vil være mulighed for afspændingsmassage ved Søren Sickmann og Gerd Nielsen.
Telekom afholder udgifterne til arrangementet, og der refunderes rejseudgifter efter billigste transportform.
Tilmelding senest 1. oktober til FDDB på online tilmeldingsskema, som findes på FDDBs hjemmeside under arrangementer. Kan også ske ved henvendelse til FDDB på tlf. 36 38 85 86 eller på mail til bitten@fddb.dk
Der bliver udsendt info til deltagerne i Brugerdagene i slutningen af oktober.

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau