Familieweekend

Norddjurs Kursus & Konference ved Bønnerup Strand, Havet 24a, 8585 Glesborg

 

Tilmelding til Familieweekend - klik her

Så er et år gået, og det er igen tid til at invitere jer alle til en dejlig og udbytterig familieweekend med FDDB. Alle familier med synshørehæmmede eller døvblinde børn samt deres søskende er velkomne. I år går turen til Norddjurs, hvor vi skal bo i ferieboliger på Norddjurs Kursus & Konference ved Bønnerup Strand.

Ankomst og indkvartering fra fredag 15. september kl. 15. Der er  fællesspisning kl. 18. Søndag 17. september efter frokost siger vi farvel og tak for denne gang.
Traditionen tro vil der være generalforsamling fredag aften.
Programmet for weekenden er en fælles tur til Randers Regnskov samt et foredrag og erfaringsudveksling for forældrene søndag formiddag. Imens er børnene i svømmepolen eller til anden aktivitet sammen med børnepasserne.

Download hele programmet her

Ophold og arrangement er gratis. Drikkevarer under opholdet er dog for egen regning.
FDDB dækker ikke transport til og fra Glesborg, men I kan søge om tilskud hertil fra egen kommune.

Tilmeldingen er bindende og skal være modtaget senest 12. August. Hvis man melder fra sent eller ikke møder op, således, at FDDB ikke kan få refunderet betalingen for den enkelte familie, kan man blive pålagt at dække noget af beløbet. Har du spørgsmål kan du ringe til Susanne på tlf: 57 80 00 27 eller 28 11 77 11 eller email til haugaard.dk@mail.dk

 

Tolk og børnepasning

Som altid bestiller vi tolk, som vil være til stede ved generalforsamlingen, foredragene, samt under spisningen fredag og lørdag aften. Der er unge voksne med til at hjælpe med at passe børnene. Det er personer der både kan dansk og tegnsprog.Indkaldelse til generalforsamling

15. september kl. 19.30 på Norddjurs Kursus og Konference ved Bønnerup Strand.

1.    Formandens beretning for året, der er gået
2.    Det kommende år samt fremtiden for forældreudvalget.
3.    Valg til forældreudvalget
4.    Eventuelt


Forældreudvalget

Forslag til punkt 4 'Eventuelt' bedes sendes til:
Susanne Haugaard på e-mail: haugaard.dk@mail.dk
senest 1. september 2017

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau