Kulturdage i FDDB

Hotel Opus, Egebjergvej 1, Horsens

Takket være midler fra Projektet Nye Fællesskaber afprøver FDDB i år et nyt kursustilbud.

FDDB har gennem lang tid ønsket at styrke medlemmernes interne kommunikation og forståelsen for hinandens sprogkulturer. Vi vil gerne sætte fokus på det, vi er fælles om: vores døvblindhed og det mellemmenneskelige.
Kulturdagene skal fremme den gode dialog og nysgerrigheden på at møde hinanden som de mennesker, vi er.
Hvilken betydning har det for eksempel, at man er vokset op i et døvemiljø med tegnsprog?
Og hvordan bliver man formet af, at døvblindheden er opstået med alderen?
Jo bedre vi kender hinandens baggrund og vilkår, des stærkere kan vi stå sammen. På kurset vil der være oplæg fra bl.a. døvblinde, en psykolog og tolke. Der vil være en afveksling mellem oplæg og debat.

Målgruppe: Alle medlemmer.
Der er 30 pladser, der fordeles ligeligt mellem tegnsprogsbrugere og talebrugere. Vi vil tilstræbe at sammensætte et bredt hold af deltagere på tværs af alder, køn m.v.

Vi mødes på Hotel Opus kl. 12 til frokost i hotellets restaurant. Der vil være mulighed for fællestransport fra Horsens station kl. 11.45. Der vil også være mulighed for fællestransport fra Opus til stationen efter kurset.
To uger inden arrangementet sender vi en mail med program og deltagerliste til de tilmeldte.

Det er gratis at deltage. Udgift til kontaktperson dækkes.
FDDB sørger for, at der er sociale tolke frem til kl. 22.
På tilmeldingsblanketten kan du bestille anden form for tolk.

Refusion

Ved indsendelse af bilag kan du få refunderet din kørsel til lav kilometertakst eller tog- og busbillet. FDDB dækker også kørsel med handicapkørsel. FDDB dækker ikke udgifter til taxa.

Vi glæder os til at se jer til nogle spændende dage, hvor vi bliver klogere på os selv og hinanden og får lært hinanden godt at kende på kryds og tværs i foreningen. Du kan få mere information om arrangementet ved at kontakte:
Ida Stenbæk Nielsen fra FDDB:
Tlf. 61 76 68 79
ida@fddb.dk

På gensyn!
Kursuslederne
Dorte Eriksen, Nina Ernst Jensen og Hanne Vestergaard Ottesen

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK