OBS! Ny dato: Kursus i døvblindetolkning

Musholm Ferie, Sport og Konferencecenter Musholmvej 100 4220 Korsør (1 km fra Korsør Station)

Dette kursus vil give dig en god indgang til at tolke for døvblinde, såvel talebrugere som tegnsprogsbrugere. Ligeledes kan kurset være med til at styrke generelle tegnsprogs- og tolkefærdigheder, der gøres brug af i tolkninger for døve med almindeligt syn. Kurset tager primært udgangspunkt i den netop udgivne rapport suppleret med eksisterende teoretisk viden om døvblindetolkning.

Rapporten kan downloades her

I undervisningen inddrages en række erfarne personer, såvel døvblinde som tolke, alle med deres speciale.
Ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af kurset er Charlotte Dohm, der også er forfatter af rapporten.

Kursusdatoer

Kurset foregår som internat med én overnatning på hvert modul.

3. - 4. december 2020
4. - 5. januar 2021 og
14. - 15. januar 2021

Kurset starter kl. 9.30 første dag og slutter kl. 16.30 næste dag på alle moduler undtaget 15. januar, hvor kurset slutter kl. 15. Da tolkning for døvblinde oftest kræver fysisk kontakt, er det vigtigt, at du ikke er berøringsangst. Derudover skal du være indstillet på, at man som døvblindetolk skal være fleksibel. Har du et godt overblik og er omstillingsparat, er det en fordel.
Det kræver gode tegnsprogs- og tolkefærdigheder at tolke for døvblinde, og derfor skal du have min. 2 års erfaring for at kunne deltage på kurset.

Døvblindetolkning er et omfattende felt, og de vigtigste discipliner berøres i løbet af de seks dage.
Deltagerne modtager kursusprogram og litteratur til læsning forud for kursets start, og det forudsættes at man læser materialet. Som udgangspunkt gennemgås det læste materialet ikke på kurset, men bruges som grundlag i den videre undervisning og til perspektivering om praksis.
Man kan forvente at læse 100 - 200 sider til hvert modul, en del på engelsk og norsk.
Derudover forventes rapporten på 70 sider,læst inden kursusstart.

Kursus- og undervisningssproget er primært tegnsprog. Ved dansktalende undervisere vil der være tegnsprogstolk. Der udstedes diplom af DNTM efter endt kursus.

Praktiske oplysninger

Pris for deltagelse i alle seks dage inkl. ophold, alle måltider, undervisning og materialer:

Overnatning i dobbeltværelse : 15.000 kr. pr. person
Overnatning i enkeltværelse: 16.300 kr. pr. person

Rejseudgifter er ikke inkluderet i kursusafgiften.

Tilmelding til kurset

Tilmelding senest 14. september til charlotte@fddb.dk
Kontakt også Charlotte for spørgsmål på mail eller tlf 26 70 89 29 (også facetime).

Husk ved tilmelding at skrive om du ønsker enkelt eller dobbeltværelse.
Såfremt du ønsker dobbeltværelse, skriv gerne hvis du har specifikke ønsker til hvem du gerne vil dele værelse med.
Skriv også hvis du har særlige mad-ønsker.
Sidst, men ikke mindst, skriv dine fakturerings-oplysninger.

Faktura sendes efterfølgende på mail.

Tilmeldingsfrist er 14. september

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK