Pårørendekursus

Fuglsangcentret, Fredericia

Jeg vil gerne på venteliste til Pårørendekursus

Der er nu booket op på Pårørendekursus. Du er velkommen til at skrive dig på venteliste.

Kurset er for døvblinde/synshørehæmmede medlemmer sammen med et familiemedlem eller en nærtstående person, der kender dig godt. Der er egenbetaling på kr. 400, -. FDDB dækker transport efter billigste befordring.

Programmet begynder lørdag 29. april kl. 10 og slutter søndag 30. april kl. 16. Der vil være fælles bus til og fra banegården i Fredericia. Transport med billigste befordring dækkes af FDDB.

På kurset kommer en psykolog, der fortæller om relationens udfordring, når man bliver døvblind, og en døvblindekonsulent der fortæller om ledsagerteknik. Derudover vil der være fokus på udvekslinger af erfaring og mange gode snakke undervejs.

Tilmeldingsfrist 20. februar.

Tilmelding via dette onlineskema. Tilmelding kan også foretages ved henvendelse til Pia Hesse på:
pia@fddb.dk eller tlf. 36 38 85 93

 

PROGRAM

LØRDAG 29. april

Kl. 10.00: Ankomst. Kaffe og ostemad
Kl. 10.15 - 10.30: Velkomst, præsentationsrunde og gennemgang af program
Kl. 10.30 - 11.15: Susanne Løcke og hendes ægtefælle Steen fortæller om deres oplevelse med at være henholdsvis døvblind og pårørende og om, hvilken indflydelse det har på deres relation.
Kl. 11.30 - 12.15: Fællessnak om lignende oplevelser i relationen
Kl. 12.15: Frokost og indkvartering
Kl. 13.30: Oplæg ved døvblindekonsulent Eva Oltmann om hjælpemidler, ledsagerteknik og lign.
Kl. 14.30: Kaffepause
Kl. 15.00: Opdeling i to grupper:
DØVBLINDE: Oplæg til livsomstilling og accept ved Pia Hesse
PÅRØRENDE: Ledsagerteknik ved Eva Oltmann
Kl. 16.00 – 17.00: Gåtur på stierne omkring Fuglsangcentret, hvor pårørende videregiver den ledsageteknik, de har lært. Eva Oltmann kommer med input
Kl. 18.30: Middag
Efter middagen er der mulighed for at spille Livet i SeHøreLøse (de der har lyst)


SØNDAG 30. april

Kl. 7.30 – 9.00: Morgenmad
(Værelses-nøgler afleveres i receptionen senest kl. 10)

10.00 - 10.45: Oplæg ved psykolog Susanne Have om ligeværdig, god kommunikation og respekt
10.45 - 11.00: Kaffepause
11.00 - 12.00: Fortsat oplæg ved Susanne Have
12.00 - 13.00: Frokost
13.00 - 14.00: Oplæg om haptiske signaler og synsbeskrivelse
14.45 - 15.15: Kaffepause
15.15 - 15.30: Evaluering og afrunding af kurset
15.30: Farvel for denne gang

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau