85,5 mio. kr. til individuel handicapkørsel til fritidsbrug for blinde og svagsynede

Portræt Anders FranssonSatspuljeforhandlingerne for 2018 har trukket ud. Til gengæld kunne børne- og socialminister Mai Mercado (K) i går afsløre, at der falder penge på et tørt sted, da der er afsat 85,5 mio. kr til at indlemme blinde og stærkt svagsynede, herunder også døvblinde, i den ordning FDDB i mange år har kigget langt efter: Individuel handicapkørsel til fritidsbrug. Indtil nu har det kun været muligt for blinde i 22 kommuner at få bevilget individuel kørsel i den ordning, der primært har været tiltænkt gangbesværede.

”Det er en rigtig god nyhed,” siger en glad formand for Foreningen Danske DøvBlinde, Anders Fransson. ”Det har altid været uforståeligt for os, at døvblinde, der i forvejen føler sig isoleret på grund af de nedsatte sanser, blev overset.”

”Vi vil alle sammen gerne være en del af samfundet, som Handicapkonventionen lægger op til. Vi er derfor glade for, at der er nye tider på vej, og glæder os til at kunne deltage på mere lige fod med andre. FDDB har i mange år kæmpet sammen med Dansk Blindesamfund for en ordning. Sidste år blev der også bevilget et stort beløb til en forsøgsordning, men den strandede på udfordringer med at sætte ordningen i udbud. Den nye vedtagelse om at indlemme blinde, svagsynede og døvblinde i den eksisterende ordning virker logisk, og vi håber på en hurtig og smidig iværksættelse af ordningen”.

Ordningen gøres permanent

Det er hensigten, at ordningen skal permanentgøres i Transportministeriet med et beløb på 30 mio. kr. årligt efter de første tre satspuljeår er overstået. Det forventes, at ordningen udmøntes til lov i første halvdel af 2018, og at den kan træde i kraft fra 1. juli 2018.

Læs flere nyheder...
Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau