Artikel om tilgængelighed: Ulige adgange og nye balancer. Se tegnsprogsversion eller læs interviewet med Raziye AciliFøljeton er en internet-avis, som sætter fokus på alvorlige emner. De har skrevet en vigtig artikel om handicappedes adgang og tilgængelighed i samfundet med særligt fokus på hvor svært det kan være, hvis man er handicappet og oplever vold.

FDDB-medlem og medlem af Kvinderådet, Raziye Acili, udtaler sig i et interview i artiklen, som er beskrevet herunder i forkortet udgave. Se også tegnsprogsversionen her på siden - eller find linket til hele artiklen nederst på siden. 

I artiklen står der bl.a. at alle landets kommuner på et tidspunkt har brudt eller modvirket loven den lov fra 2018, som havde til formål at genoprette retssikkerheden på social-, voksen- og børnehandicapområdet efter flere års alt for høje procenttal af omgjorte enkeltsager. Det er tydeligt, at kommunerne stadig ikke tager området seriøst.

Kvinder er i en kategori for sig

De nyeste tal fra social-, bolig-, og ældreministeriet viser, at der omgøres flest sager på voksenhandicapområdet med 42,5 pct. Her er kvinder med fysisk, psykisk eller sansemæssigt handicap en helt særlig gruppe, da de er dobbeltmarginaliserede på både køn og handicap.
Personer med handicap lever oftere i fattigdom og oplever ofte ikke tilstrækkelig retssikkerhed. Den seneste rapport fra analyseinstituttet Vive om ‘Partnervold i Danmark’ fra 2020 viser, at det kan øge risikoen for social isolation, hvis man er kvinde med handicap og oplever partnervold.

Sammenlignet med kvinder uden handicap er man mere udsat for økonomisk og fysisk kontrol. Ifølge internationale undersøgelser er kvinder med handicap også i større risiko for at opleve psykisk, seksuel og voldelig udnyttelse.
Der er stadig ikke særlig meget forskning om partnervold mod kvinder med handicap.
Raziye Acili er medlem af Kvinderådet for Danske Handicaporganisationer og Foreningen Danske DøvBlinde. Og hun er selv syns- og hørehandicappet. Hun fortæller:

“Hvis man oplever, at ens grænser overskrides, kan det være svært at vide, hvor man skal henvende sig for at få hjælp. Det kan være svært at finde information, når man hverken kan høre eller se normalt. Man er også mere afhængig af sin partner eller sine nærmeste, som også kan være dem der udsætter en for vold. Den nationale hjælpelinje 1888 er for eksempel kun tilgængelig, hvis man kan høre normalt. Og det kan være svært at kommunikere med personalet, særligt hvis man er tegnsprogsbruger.”
Ligestillingsministeriet har lavet en ny handleplan for partnervold og -drab mod kvinder. Den indeholder 136 mio. kr. i finansiering fra SSA-reserven og 14 nedskrevne initiativer, hvoraf et af dem vil udvide undersøgelsen af forekomsten af partnervold. Hvis initiativerne også skal gavne kvinder med handicap, skal deres sager dog varetages isoleret – ligesom der skal investeres i forebyggelse og bedre tilgængelighed på landets krisecentre, mener Razyie Acili:

“I dag er der ikke særskilt fokus på kvinder med handicap på de fleste krisecentre. Desuden er det et generelt problem for kvinder, at der ikke er nogen tilbud, efter de kommer ud af et krisecenter. Det problem er endnu værre, når man har et handicap, som gør det svært at få og vedligeholde et socialt sikkerhedsnet.”

Razyie Acili synes, at man i stedet burde sætte indsatsen mod partnervold på finansloven, så man prioriterer nye initiativer, opbygning af områder af viden og forebyggende tiltag med midlerne fra SSA-reserven.”

Læs hele artiklen i Føljeton - KLIK HER

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK