Brev til borgmester om døvblindes rettigheder ved valg

Mail til Ringkøbing-Skjerns borgmester afsendt 3. juni 2022:

Kære Hans Østergaard

Jeg skriver til dig direkte, fordi vi efter kommunalvalget sidste år skrev til administrationen om samme problem, som jeg skriver til dig om nu – og der er tilsyneladende ikke sket forbedringer.

Sagen er at vi har et medlem som er døvblind, og som gerne bruger sin demokratiske ret til at stemme. Desværre har han ved valget om forsvarsforbeholdet såvel som ved kommunalvalget oplevet at blive dårligt behandlet på valgstedet – han beskriver selv behandlingen som nedværdigende og krænkende.

Efter valgreglerne har man som person med handicap ret til at medbringe en egen udpeget hjælper i stemmeboksen – UDEN andre fra valgstedet, dvs uden en valgtilforordnet som ekstra hjælper. Den ret er hårdt tilkæmpet og har været gældende siden 2017. Det er en sejr for valghemmeligheden, og dermed også for de døvblinde, som ønsker at klare sig med egen hjælper. Desværre har de valgtilforordnede nu to gange i træk forsøgt at forhindre vores medlem i at stemme med sin egen hjælper. Begge gange er det endt i en diskussion og først efter et stykke tid, hvor reglerne er blevet fremhævet og checket har han fået lov.

Vi skrev efter kommunalvalget til Ringkjøbing-Skjern kommune, og fik en undskyldning samt en forsikring fra jeres Team Jura om at man ville indskærpe reglen om egen udpeget hjælper, så der ikke igen skulle være en dårlig oplevelse ved valg. Tilsyneladende er dette ikke sket. Vi bemærker i parentes at disse regler udover at fremgå af bekendtgørelserne også tydeligt fremgår af vejledningerne fra Indenrigsministeriet.

Vi ser frem til et folketingsvalg snart, og i den forbindelse synes vi det er vigtigt, både for vores medlem og kommunen som helhed, at der bliver rettet op på dette, så man ikke som borger med handicap skal føle sig ydmyget, når man deltager i valghandlingen. Vi regner med at du er enig i at dagen skal være en festdag for demokratiet, og ikke en påmindelse om hvordan man nogle gange kan føle sig umyndiggjort som person med handicap.

Med venlig hilsen

Jackie Lehmann Hansen, formand

Foreningen Danske DøvBlinde 

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK