Det handler om meget mere end at kunne stemme på selve valgdagen

I Foreningen Danske DøvBlinde (FDDB) er vi glade for, at Institut for Menneskerettigheder (IMR) med en ny undersøgelse har sat fokus på tilgængelighed for personer med handicap i anledning af de forestående valg til Folketinget og Europa-parlamentet.

Anders Rohde Fransson, formand for foreningen, er selv døvblind og bruger kraftig forstørrelse eller talesyntese, når han læser hjemmesider. Han udtaler:

”Når man både er ramt på syn og hørelse, skaber det nogle udfordringer at følge med i valgkampen. Som den nye undersøgelse fra IMR viser, så er mange af de informationer, der ligger på nettet, ikke tilgængelige for døvblinde. Det betyder, at det bliver langt sværere at orientere sig omkring, hvad de enkelte kandidater og partier har af holdninger. På den måde bliver adgangen til den demokratiske proces svær, når man har et handicap. Det handler om meget mere end det at kunne stemme på selve valgdagen. For vi vil gerne lige som alle andre i samfundet kunne deltage på lige fod i den politiske proces.”

I undersøgelsen fra IMR har man både set på tilgængeligheden af partiernes hjemmesider og tilgængeligheden ved valgmøder.

Læs om rapporten fra IMR her 

Ved kommunalvalget forrige år oplevede et andet FDDB-medlem, Hanne Ottesen, at det var vanskeligt at deltage i et vælgermøde, som netop havde handicap som tema. Hanne er syns- og hørehæmmet, men kan godt følge med, hvis omgivelserne opfylder almindelige tilgængelighedsanbefalinger som fx at bruge teleslynge, der bringer lyden direkte ind i høreapparatet. ”Da vi kom til lokalet var der en teleslynge, men den virkede ikke. Ovenikøbet var der én af politikerne, som nærmest skulle overtales til at bruge mikrofonen, da han mente, at alle sagtens kunne høre, hvad han sagde, fordi han talte højt.”

Oplevelser som denne er ifølge Foreningen Danske DøvBlinde  ikke usædvanlige. Ofte er tilgængeligheden dårlig i praksis, selvom den ser god ud på papiret. Foreningen hører fx også fra medlemmerne, at det kan være svært at følge med i direkte valgdebatter på fjernsynet pga manglende tekstning og manglende tegnsprogstolkning.
Anders Rohde Fransson siger: ”I andre vestlige lande er det fx standard, at de politiske kandidater har tegnsprogstolke med, når de holder taler. Vi kan stadig gøre meget i Danmark for at opfylde de basale menneskerettigheder som døvblinde og andre personer med handicap har, så vi kan deltage på lige fod i samfundsdebatten”.

Grafik: Foto med stemmeseddel og teksten: JA TAK til tilgængelig valgkamp

Læs flere nyheder...
Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her.
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her.

LUK