Det skal ikke være let at stemme som døvblind - åbenbart

Birgit Larsen fotograferet udenddørs med sin hvide stok

Birgit Larsen fotograferet udenddørs med sin hvide stok

På trods af at der nu findes regler om hjælpemidler ved valgstederne, og at man siden 2017 har haft ret til som døvblind at stemme med egen udpegede hjælper, ja så skal det åbenbart ikke være let.

Den 10. november i år oplevede medlem af FDDB, Birgit Larsen, da hun ville brevstemme til regions- og kommunalvalget på et af Kalundborg kommunes biblioteker, at de valgtilforordnede ikke ville lade hende stemme med hendes mand som eneste hjælper. Det er ellers hendes ret efter valgloven.

Selvom Birgit henviste til reglerne og ovenikøbet henviste til flere skrivelser, som FDDB har lavet om reglerne og lagt frit frem på vores hjemmeside, ville de ikke lade hende stemme uden en valgtilforordnet med inde i boksen. Birgit var mildest talt ikke imponeret. Hun forlod stedet uden at have stemt. Hun ringede derefter til FDDBs jurist, Zen Donen, og fortalte hende, at de valgtilforordnede på stedet havde henvist til, at de ikke havde fået at vide af kommunen, at man gerne måtte stemme kun med egen udpeget hjælper.
Herefter skrev og ringede Zen Donen til Kalundborg kommunes valgkontor og fik fat i en konsulent, som forsikrede, at Birgit trygt kunne gå ned og stemme dagen efter uden problemer. Birgit fik dog ingen undskyldning for besværet.

Det lykkedes heldigvis for Birgit at stemme i andet forsøg på Høng Bibliotek, men for FDDBs formand, Jackie Lehmann Hansen, er det et mysterium, at man som døvblind ikke bliver hørt første gang, man tropper op. Jackie forklarer:

”Tilværelsen som døvblind er i forvejen fuld af usikkerhed og tvivl. På grund af vores kommunikationshandicap er vi helt afhængige af, at vi kan regne med de regler, der er lavet, for at beskytte vores rettigheder. Hvis vi samtidig skal kæmpe for, at de bliver overholdt, så kan tilværelsen ende med at føles som én lang kamp”.

Nu mangler vi bare, at de får rettet op på processen til næste gang i Kalundborg Kommune. Vel at mærke virkelig rettet op på det. For Kalundborg kommune var også én af de kommuner, som vi i 2019 efter Folketings- og regionsrådsvalget måtte skrive til om samme problem, og dengang lovede de at rette op på det, så det ikke skete igen. Men det skal åbenbart ikke være let.
Døvblindes rettigheder er noget af det vigtigste vi har, og vi vil kæmpe for at blive set og hørt på lige fod med alle andre i samfundet.

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK