FDDB-medlem har vundet principiel sejr om at stemme hemmeligt ved kommunal- og folketingsvalg

FDDB-medlem har vundet principiel sejr om at stemme hemmeligt ved kommunal- og folketingsvalg

Se nyheden på tegnsprog - klik her

En længere principiel sag, som Foreningen Danske DøvBlinde, har indbragt for Indenrigsministeriet er nu afsluttet med en sejr.
Til kommunalvalget sidste år oplevede Eva Olesen fra Haderslev at få afslag på at bruge sin mand som eneste hjælper til at stemme ved kommunalvalget. Eva er døv og bruger tegnsprog samt har stærkt nedsat syn.
Ved valgstedet i Haderslev kommune fremsatte hun på tegnsprog sit ønske om kun at få sin mand med i stemmeboksen for at hjælpe hende med at sætte sit kryds – og fik afslag. Valglovene blev ellers ændret før kommunalvalget, så personer med handicap ved en utvetydig tilkendegivelse til de valgtilforordnede kunne få lov at stemme udelukkende med egen hjælper. Baggrunden for lovændringen var først og fremmest, at blinde i en periode ikke har kunnet stemme hemmeligt, men været tvunget til at have en valgtilforordnet med i stemmeboksen.

Da FDDB henvendte sig til Evas kommune for at få en forklaring var beskeden, at de ifølge reglerne ikke måtte godtage en tilkendegivelse om at ville stemme med egen hjælper via en tolk.
FDDB skrev herefter til Indenrigsministeriet og henviste til, at dansk tegnsprog er anerkendt som sprog på lige fod med dansk. Ministeriet skrev tilbage, at sagen var principiel, så det har taget 8 måneder at få et svar, men nu er det endelig kommet.

Ministeriet svarer blandt andet, at det er rigtigt, at man ikke må anvende tolk til at udtrykke sit ønske om at bruge egen hjælper i stemmeboksen. Ministeriet konkluderer dog videre, at det ikke kan gælde tegnsprogstolkning, fordi tegnsprog er anerkendt på lige fod med dansk tale. Det fremhæves desuden, at handicapkonventionen pålægger medlemsstaterne at sørge for, at personer med handicap kan deltage på lige fod i det politiske liv, herunder kunne afgive en hemmelig stemme. Det er ministeriets opfattelse, at man som tegnsprogsbruger – herunder taktil tegnsprogsbruger – har ret til selv at vælge sin hjælper til at stemme, selvom man giver udtryk for dette på tegnsprog, hvis man alene kan udtrykke sig på (taktilt) tegnsprog. Hvis man også kan udtrykke sig skriftligt, anerkender ministeriet desuden denne måde at tilkendegive sit valg af hjælper, så længe sedlen ikke er medbragt.
Det betyder, at Eva og andre døvblinde, der anvender taktilt tegnsprog, fremover kan være sikre på, at kunne udøve deres ret til at stemme hemmeligt til valg. En kæmpesejr for personer med handicap og deres mulighed for at deltage i den demokratiske proces på lige fod med andre.

Ministeriet har sendt deres svar til samtlige kommuner.

Læs flere nyheder...
Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK