FDDBs formand: ”Vi er bekymrede for udviklingen på tolkeområdet”

Endnu en tolkeleverandør har tilkendegivet, at de bukker under på grund af forringede vilkår i tolkeudbuddet. Det er CFD, som er en af landets største og ældste leverandører på socialområdet, som i august meddelte, at de er nødt til at lukke deres tegnsprogstolkeafdeling på grund af det aktuelle udbud. Problemet er, at det siden oprettelsen af Den Nationale TolkeMyndighed (DNTM) kun er gået tilbage mht. øget pres på økonomien og forringede vilkår for tolkene.

Danske Døves Landsforbund (DDL) har sendt et brev til ministeren, da det kom frem, at CFD tolkebooking lukker. FDDB tilslutter sig brevets indhold. Her står bl.a.:

”Det øgede prispres giver tolkeleverandørerne ringe mulighed for fastholdelse af medarbejdere med mange års erfaring, og det har gennem de senere år betydet, at samtlige leverandører med overenskomst har måttet lukke. Vi frygter, at et tolkemarked med stadigt ringere arbejdsvilkår for tolkene vil betyde, at endnu flere tolke vælger at forlade faget.
Vi forudser således, at det aktuelle udbud og lukningen af CFD Tolkebooking vil føre til en øget tolkemangel i hele landet og dermed en alvorlig svækkelse af døve borgeres mulighed for at få tegnsprogstolk”.

FDDBs formand, Jackie Lehmann Hansen har fulgt området med bekymring længe.

Han udtaler:
”Hvis CFD Tolkebooking lukker, så kan vi risikere, at der sker endnu mere fragmentering af tegnsprogstolkeområdet. Der er mange gode ambitioner i det aktuelle udbud, men vi frygter, at det vil få den modsatte konsekvens af, hvad Socialstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt DNTM ønsker.
Det er et faktum, at døvblinde og døve er helt afhængige af dygtige tegnsprogstolke for at kunne deltage i samfundslivet, og der er kun en vis mængde tegnsprogstolke i Danmark.
Hvis mange dygtige tolke vælger at forlade området pga for lav prissætning, er det umuligt at finde nye tolke og svært at rekruttere studerende til uddannelsen.
Det bliver en ond cirkel, som vi som forening vil kæmpe kraftigt imod”.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK