FDDBs næstformand til socialminister Mai Mercado:  ”Vi vil ikke sidde og kigge ind i en væg”

FDDBs næstformand til socialminister Mai Mercado: ”Vi vil ikke sidde og kigge ind i en væg”

Se nyheden på tegnsprog her

Socialminister Mai Mercado var i tirsdags på rundtur i handicaporganisationernes Hus, og FDDBs næstformand Anders Fransson fik lejlighed til at fremlægge nogle af de problemer for ministeren, som døvblinde oplever til hverdag. 
Et ikke ensartet serviceniveau i kommunerne betyder fx, at nogle døvblinde kun får meget få puljetimer til kontaktperson om året. Helt ned til 34 timer har et medlem fået, og dermed er man i praksis afskåret fra at deltage i særlig mange sociale arrangementer og familiebesøg. Nogle får at vide, at de ikke må bruge deres puljetimer til fx lægebesøg eller ferierejser til udlandet. Andre må gerne.

Kontakt til omgivelserne er vigtigt

”Kontakten til ens familie og sociale netværk er meget vigtigt for døvblinde”, forklarede Anders ministeren, der virkede lydhør og interesseret i at forstå konsekvenserne for døvblinde. ”Som døvblind har man brug for kontaktperson til at give synsbeskrivelse, så man ikke skal bruge al sin energi på at følge med i, hvad der sker i omgivelserne. Ellers er det alt for anstrengende at deltage i kurser, familiebesøg eller sociale arrangementer, og det ender med, at man vælger at blive hjemme og kigge ind i en væg. Det er vi ikke interesserede i”.

Berørt af historierne

Socialministeren var både lydhør og imødekommende over for de ønsker, hun hørte fra foreningerne.
”Jeg er meget berørt og bliver inspireret af at høre alt, hvad I fortæller”, sagde hun efter at have lyttet til flere af foreningernes beretninger om ulige vilkår, diskrimination, manglende t½ilgængelighed og lukkede døre i systemet. ”Lov mig, at I bliver ved med at lægge pres på os politikere, så vi kan reagere på de ting, I oplever”.

Anders Fransson overrakte til sidst et brev til socialministeren med en uddybende forklaring af de problematikker, han havde sat fokus på. Vi håber, at socialministeren vil indkalde os til et møde snarligt for at finde en løsning på kommunernes forskelligartede service-niveau.

Læs flere nyheder...
Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK