Flere døvblinde får ikke dækket deres tolkeopgaver – vi vil gerne høre fra dig!

Jackie som er ved at lave tegnet for tænker

Jackie som er ved at lave tegnet for tænker

I FDDB har vi før skrevet om vores bekymringer på tolkeområdet. Denne gang er vi ikke bare bekymrede, men meget bekymrede, og jeg skriver dette med en dyb rynke i panden.

Vi hører fra flere og flere af vores tolkebrugere, at de ikke får dækket de tolkeopgaver, de beder om. Vel at mærke tolkeopgaver, som er en livline for vores mange medlemmer, så de kan begå sig i samfundet og kommunikere med omgivelserne. Noget der burde være en menneskeret!

Vi vil gerne høre fra dig, hvis du er tolkebruger, og du fornylig har oplevet, at der var en opgave, der ikke blev dækket af DNTM. Hvilken opgave fik du ikke dækket? I hvor god tid bestilte du tolkningen, og hvad gjorde du i stedet, da du ikke fik din tolkeopgave dækket?

Der har altid været rift om tolkene, men det har ikke før været så stort et problem at få tolk. Vi har sågar hørt om et eksempel, hvor der ikke kunne skaffes tolk til et besøg hos en praktiserende læge. Jeg ved ikke, hvordan vores medlem løste det - om hun slet ikke fik gennemført lægesamtalen. Det er under alle omstændigheder et dybt uacceptabelt problem at stå i som døvblind.

DNTM kender godt til problemet, men de er nok ikke helt klar over, hvor stort problemet egentlig er, da mange døvblinde har favorit-tolke, som de ofte bestiller direkte og altså uden om DNTM. Det har de gjort for netop at undgå problemet med manglende tolke, men også fordi der er en utrolig stor tryghed i at have en tolk som kender en og ens behov under tolknnig. Det er desværre ikke længere en sikker løsning, da også de er booket op lang tid i forvejen.

FDDB forventer, at der er tolke nok til at dække både personlige og handicappolitiske tolkeopgaver. Uden tolke kan vi ikke tage de mange vigtige politiske drøftelser, og vi kan ikke kommunikere ansigt til ansigt med det samfund, vi lever i.

Dette er en sag, som vi i FDDB er meget optagede af at få løst, og vi hører derfor meget gerne fra dig, hvis du har oplevet problemer med at få dækket dine tolkeopgaver. Giv gerne dine oplevelser til kende ved at sende en mail til jackie@fddb.dk

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK