Formandens vinkel APRIL - på tegnsprog

Af Jackie Lehmann Hansen, formand

Solen er for alvor kommet frem, og foråret dufter fantastisk!

Tolkeområdet er desværre for øjeblikket ikke noget at råbe hurra for. Derfor tog vi i FDDB initiativ til at kontakte DDL og Høreforeningen vedr. et onlinemøde for at drøfte de forskellige udfordringer, som vi hver især oplever for vores medlemmer.

Vi har fx fået henvendelser fra medlemmer, som ikke kan deltage i erfagrupper, ikke kan komme til lægen og medlemmer som ikke kan få dækket fjerntolkning, selvom der forsøges i åbningstiden.

DDL har kæmpet en brav kamp, og derfor har Jakob Sølvhøj fra Enhedslisten indkaldt socialminister Astrid Krag fra Socialdemokratiet i samråd. Grunden er, at det snart er tre år siden, at rapporten for omorganisering af tolkeområdet for mennesker med hørehandicap blev færdiggjort. Desværre har rapporten ikke resulteret i noget konkret udover et tolkeudbud, som ikke forbedrede vilkårene for os tolkebrugere!
Jeg deltog i det åbne samråd 31. marts på Christiansborg, hvor også formanden fra DDL, Lars Ahlburg, deltog.

På vores Hovedbestyrelsesmøde i februar blev det besluttet, at Strategiudvalget bliver udvidet med et medlem. Der er nu seks i udvalget. Den sidste plads er indtaget af Anders Fransson, som er næstformand og har en stor interesse i den politiske handlingsplan og ikke mindst i hele det digitale og telekommunikative område.

14. marts holdt jeg for første gang et ’kaffemøde’ for alle FDDBs DH-repræsentanter. Der var en fin tilslutning. Repræsentanterne fik mulighed for at fortælle om deres lokale arbejde og om de sager, der optager dem i lokalafdelingen og i det kommunale Handicapråd.

På min formandsside på facebook har der siden sidst været følgende opslag:
- Første bestyrelsesmøde i DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet)
- Onlinemøde med DDL og Høreforeningen om tolkeområdet
- Det første kaffemøde med DH-repræsentanter fra FDDB
- Besøg hos Erfagruppen Fyn

Vi ses!

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK