Formandens Vinkel MAJ 2023

TEKSTVERSION 

Af Jackie Lehmann Hansen, formand for FDDB

Vi nærmer os FDDBs Landsmøde 27. juni, som også er den Internationale døvblindedag samt FDDBs 36 års fødselsdag.
Landsmødet er FDDBs øverste organ, og det er her, medlemmerne stemmer om den Hovedbestyrelse, der skal føre FDDB videre de kommende to år.

I år kommer der endnu en afstemning, nemlig en afstemning om et nyt navn til foreningen. Det kan du læse mere om her i bladet.

I marts modtog FDDB en utrolig god nyhed, nemlig at vi nu kan starte undersøgelsen af døvblindes oplevelse af tilbud, når man får diagnosen døvblind. Hvordan fungerer hjælpen, støtten og rådgivningen, når vi døvblinde har brug for den? Det skal den nye undersøgelse bl.a. afdække.

Undersøgelsen er støttet med 450.000 kr. Helsefonden har bevilget 200.000 kr., og Johan Schrøders fond har bevilget 250.000 kr. Undersøgelsen er en del af den politiske handlingsplan, som blev vedtaget af Landsmødet i 2021.

Siden sidst har jeg på formandssiden på Facebook ’Jackie Lehmann Hansen – formand i FDDB’ skrevet følgende opslag:

- Handicappolitisk Rådsmøde
- Møde med handicapordfører fra Socialdemokratiet
- Foretræde for Folketingets Udvalg for Digitalisering og IT
- Nyvalgt næstformand i DH Guldborgsund samt en plads i Guldborgsund Handicapråd
- Møde med socialordfører fra Venstre
- Møde med socialordfører fra Moderaterne
- Møde med IT-ordfører fra Venstre
- Jumping-event på Blindecenter Bredegaard, hvor jeg underviser

Husk at du altid kan kontakte mig på:
Jackie@fddb.dk
Tlf. eller sms: 20 27 70 11

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK