Formandens vinkel på tegnsprog

 

Tekstversion 

Af Jackie Lehmann Hansen, formand for FDDB

December er en måned, hvor mange stopper op og reflekterer over året, der er gået. I film og reklamer fremstilles måneden altid som en måned fuld af nærhed og varme – men i virkeligheden kan netop denne måned være svær at komme igennem for rigtig mange. Derfor er FDDBs lokale og landsdækkende aktiviteter og fællesskaber utrolig vigtige. De kan være med til at sikre, at ingen døvblinde sidder med følelsen af ensomhed. Nærvær og socialisering er noget alle har brug for, og i FDDB vil vi gerne være med til at sikre, at alle døvblinde har mulighed for at have følelsen af at høre til og at føle nærvær.

Året 2022 har været et spændende år, hvor hovedbestyrelsen har haft særligt fokus på den politiske handlingsplan, der blev vedtaget på seneste landsmøde. Snart er første år af handlingsplanens fire år gået, og vi er for alvor kommet i gang med at konkretisere, hvad vores ønsker vedr. et centralt rehabiliteringstilbud for døvblinde går ud på. I første omgang prøver vi at skaffe ressourcer til en omfattende undersøgelse og analyse af området. Undersøgelsen skal skabe overblik over, om der findes konkrete rehabiliteringstilbud til døvblinde, hvilke tilbud, der findes, samt få frem i lyset, hvad vores medlemmer kunne have ønsket sig af rehabiliteringsindsatser, da de selv fik konstateret døvblindhed og i de senere faser i livet, når døvblindheden har udviklet sig til det værre.

Vi er samtidig i gang med at indhente oplysninger fra forskellige kommuner for at få indblik i, hvordan økonomien bag §98 i serviceloven – nemlig kontaktpersonordningen – er skruet sammen. Dette for at vi kan være helt skarpe på, hvad der i gennemsnit bruges pr. kommune på ordningen. Med de tal forventer vi bedre at kunne forklare, hvorfor vi synes, det giver mening at flytte ansvaret for kontaktpersonordningen væk fra kommunerne.

Det digitale samfund er ikke altid just en fantastisk skabelse. Slet ikke for flere af os medlemmer i FDDB. Digitaliseringen går så hurtigt, at udviklingen af kompenserende hjælpemidler ikke kan følge med. Det betyder, at vi som døvblinde næsten altid er et skridt bagud. Heldigvis har vi Telekom-projektet, som er med til at skabe ro og finde løsninger, når vi oplever udfordringer.
Igennem Telekom arbejder vi på at komme ind i maskinrummet allerede under kodningen af de apps, der udvikles til det offentlige som fx MitID, Sundhed.dk og Mit.dk.
Derudover samarbejder vi tæt med Dansk Blindesamfund og Danske Døves Landsforbund for at sikre, at vi som brugerorganisationer bliver hørt.

I 2022 er FDDB for alvor begyndt at blive mere synlige. Jeg har som formand været rundt og besøge forskellige politikere. Både politikere i Folketinget og lokale politikere rundt om i landet. Vi deltager i alle de workshops, webinarer, møder og begivenheder, som kan være med til at fremme synligheden for FDDB og for døvblindesagen. Det er vigtigt, at vi har været til stede, hvor debatterne tages, så vi regnes for en seriøs samarbejdspartner og en proaktiv brugerorganisation. Dermed kan vi lettere få taletid, når det gælder vores egne mærkesager.
Formandens vinkel er blevet en fast del af Medlemsnyt, og jeg har i løbet af året været rundt i alle landets erfagrupper for at hilse på jer og fortælle om det arbejde, som hovedbestyrelsen og forretningsudvalget laver.

Siden sidst har jeg på formandssiden på facebook skrevet følgende opslag:

• Jeg slapper af med fx at hækle
• Europæisk DøvBlindedag
• Deltagelse i Dansk Blindesamfunds valgaftendebat på Fuglsangcentret
• Oplæg på tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole
• Afgivelse af stemme til folketingsvalget
• Stort tillykke til gen- og nyvalgte folketingsmedlemmer
• Hovedbestyrelsesmødet i november

Til sidst vil jeg gerne ønske dig og alle du møder på din vej en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår – vi ses i 2023.

Husk at du altid kan kontakte mig på:
Jackie@fddb.dk
eller på tlf. og sms: 20 27 70 11

Glædelig jul & Godt nytår!

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK