Formandens vinkel september

 

TEKSTVERSION

Af Jackie Lehmann Hansen, formand for FDDB

Siden marts har vi haft møde med intet mindre end otte socialordførere på Christiansborg – bredt fordelt på partierne i Folketinget. Det lykkedes også 8. september at få et møde i stand med Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Et møde som vi havde forberedt grundigt for at kunne fortælle ministeren om vores ønske om at centralisere viden, ekspertise, afprøvning, rehabilitering og sagsbehandling i en central enhed med regionale satellitter. Ministeren var meget lydhør, og vi fortsætter dialogen også igennem vores paraplyorganisation, Danske Handicaporganisationer (DH).

Ministeren har inviteret forskellige aktører, herunder DH til et dialogforum der hedder ’Sammen om handicap’.

Foruden vores forslag om en central enhed nåede vi også at drøfte konkrete forslag indenfor det nuværende tolkeudbud, som kan rette op på nogle af de akutte udfordringer, vi ser. Ministeren var utroligt glad for de meget konkrete forslag og udtrykte på mødet, at der skal kigges nærmere på de forslag, vi kom med. Det betyder meget for en lille forening som FDDB at få lov at tale vores sag, og vi føler virkelig, at der bliver lyttet til os.

Jeg har ligeledes haft foretræde for Socialudvalget.

Udover at komme med konkrete forslag til forbedringer og at fortælle om vores ønske til at få rykket hele døvblindeområdet ud af kommunerne, har vi også altid det formål at præsentere foreningen, at fortælle generelt om døvblindhed og fortælle om de udfordringer der er, når man døvblind. Det er vigtigt, at det står klart for alle politikerne, hvem vi er, og at vi ønsker at være en aktiv del af det danske samfund.

Det hænger selvfølgelig sammen med det konkrete forslag til, hvordan alle vi døvblinde får adgang til den allerbedste ekspertise, og at der handles på det eksperterne foreslår. På møderne fortæller vi, at det desværre ikke er realistisk, at kommunerne, uanset hvor mange ressourcer de måtte få, kan sidde på så lille og højt specialiseret et område som døvblindhed. Det er derfor, vi i FDDB foreslår at centralisere døvblindeområdet med regionale satellitter.

Derudover har jeg sammen med vores næstformand og IKT-medarbejder, Anders Fransson, haft møder med tre IT-ordførere, og vi har haft foretræde for Folketingets Digitaliserings- og IT-udvalg. Her har vi haft fokus på, at vi døvblinde ønsker at være mere digitale, men at den manglende tilgængelighed ganske enkelt gør det for svært at følge med den digitale udvikling. Derfor har vi opfordret til, at vi som brugerorganisation inddrages hurtigst muligt, når der skal udvikles nye digitale tiltag indenfor det offentlige, og at det offentlige har ansvaret for, at leverandører følger de direktiver og guidelines der findes. Dette har affødt input fra FDDB på den nye lovgivning på digital inklusion.

Der sker utrolig meget i FDDB i disse år, og det er en rigtig spændende udvikling.

Siden sidst har jeg på formandssiden på Facebook ’Jackie Lehmann Hansen – formand i FDDB’ skrevet følgende opslag:

- Møde i Guldborgsund kommune om sundhedsaftalen mellem Regionen og kommunen
- Tilbage efter sommerferien
- Kommentar i forbindelse med DHs rapport ”30 skridt mod mere lighed i sundhed”
- Møde med socialordfører fra Dansk Folkeparti
- Møde med socialordfører fra Liberal Alliance
- Online kaffemøde med DH-repræsentanterne i FDDB
- 2 års jubilæum som formand i ’verdens bedste forening’
- Møde med socialministeren

Husk at du altid kan kontakte mig på:
Jackie@fddb.dk
Tlf. eller sms: 20 27 70 11

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK