Formandens vinkel

 

Tekstversion

Af Anders Fransson, næstformand

Da FDDBs formand Jackie er forhindret i at skrive formandens vinkel i dette blad, er jeg som næstformand gået til tasterne i stedet.

FDDB er begyndt at have langt mere fokus på fysisk tilgængelighed, og et af de områder, der er særligt fokus på, er lydfyr med vibration. Det startede med, at vi skrev til samtlige af landets kommuner og til formændene i alle DH-afdelinger. I brevet argumenterede vi for, at det er en god ide med lydfyr med vibration, da det hjælper folk med døvblindhed, der i ringe grad eller slet ikke kan høre lydsignalerne. Et lydfyr med vibration koster ikke meget mere i anskaffelse.

En af de kommuner der reagerede på vores henvendelse var Holbæk, og i 2021 var jeg og FU-medlem Bjarne Hvidsten på pletten, så vi med egne øjne, ører og hænder kunne afprøve et kryds, hvor de havde sat lydfyr op med vibration. Vi gav her vores input til, hvad de kan arbejde videre med. Vi har desuden haft et møde med firmaet Prisma, som laver lydfyr med vibration for at afprøve deres løsning og snakke om, hvordan løsningen kunne forbedres. Der er ifølge Prisma ingen standarder for vibrationssignaler, som der ellers er for lydsignaler.

Senest er Roskilde kommune kommet med på listen over kommuner, der har lydfyr med vibration, da de har sat dem op i et nyetableret kryds og er åbne overfor at sætte flere op, når eksisterende skal udskiftes, eller nye kryds skal etableres.

Vil du være med?

Du kan også arbejde for, at din kommune får lydfyr med vibration. Vi har repræsentanter i en del af DHs lokalafdelinger, men vi vil også gerne have i de kommuner, hvor vi ikke har nogen repræsentanter i dag. Der kan du bl.a. være med til, at vi får udbredt brugen af lydfyr med vibration og generelt styrket den fysiske tilgængelighed for døvblinde.

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK