Helsefonden og Johan Schrøders Fond giver 450.000 kr. til vigtig undersøgelse af døvblindes rehabilitering

Helsefonden og Johan Schrøders fond har netop bevilget Foreningen Danske DøvBlinde i alt 450.000 kr. til en vigtig undersøgelse af området for rehabilitering for døvblinde.

For FDDB er det en fantastisk nyhed, at der endelig bliver sat fokus på et fuldstændig underbelyst område. Helsefonden har doneret 200.000 kr., mens Johan Schrøders fond har valgt at støtte med 250.000 kr.

Kan det passe, at man ikke automatisk får tilbudt en rehabiliterende indsats, når man får diagnosen døvblind? Man skulle tro, at tilbuddene stod i kø, men sandheden er en helt anden.

Spørger man vores medlemmer, om de har fået træning og oplæring af nye kompetencer, efter de blev diagnosticeret som døvblinde, så får man nemlig meget forskellige svar. Svarene afhænger til en vis grad af hvor og i hvilken kommune man bor, men også om man fx selv har været opsøgende nok. Og det vel at mærke midt i det, der for de fleste døvblinde føles som deres livs krise, hvor man lige har opdaget, at ens syn og hørelse kun går én vej: Tilbage.

Evnen til at lave mad, til at færdes og til at kommunikere kan man ikke tage for givet, når syn og hørelse forsvinder. Næsten alting skal læres på ny – også alternative kommunikationsformer, så man ikke efterlades i et socialt tomrum, når hørelsen og synet forsvinder. Alligevel findes der kun sporadiske tilbud, som man selv eller evt. i samarbejde med CFD’s døvblindekonsulenter kan søge om at få bevilget hos sin kommune. Tilbud som ofte kun tager hensyn til den ene manglende sans og ikke tager højde for den særlige og meget sårbare situation, man er i, når begge sanser svigter. Det efterlader mange døvblinde i fortvivlelse og isolation.

FDDBs formand Jackie Lehmann Hansen uddyber: ”FDDB har i mange år efterlyst en landsdækkende og koordineret indsats, der automatisk igangsættes for nye døvblinde. Derfor er det af yderste vigtighed, at vi nu får afdækket området og dokumenteret hvad det gør ved døvblindes psykiske, fysiske og sociale trivsel ikke at blive ordentligt rehabiliteret”.

Undersøgelsen starter 1. maj og vil blive udført af antropologerne Ida Stenbæk Nielsen og Sarah Juul Buckspan, som begge har kendskab til døvblindeområdet. 

 

helsefondens logo 

Johan Schrøders Fond

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK