Hvad kan jeg bestille tolk til i disse corona-tider?

Den Nationale Tolkemyndighed, DNTM, oplyser, at der som udgangspunkt dækkes tolkeopgaver som sædvanligt. Man kan bestille tolke til de samme ting, som man plejer, da ingen aktiviteter endnu er forbudte. Dog må tolkene ikke deltage i aktiviteter, hvor der er mere end 10 personer samlet. Kommer der direkte forbud fra regeringen mod bestemte aktiviteter, vil alle tolkninger blive aflyst til den type aktivitet.

Da Danmark er i en særlig situation har DNTM tilladt, at hørehandicappede kan benytte alle tolkeleverandører til at fjerntolke. Eksempelvis nægter bankerne deres kunder at komme fysisk i banken for tiden. Hvad gør man så? Man skal da søge om fysisk tolk som normalt, og bruge tolken til at ringe op til banken hjemmefra. Det samme gælder andre aktiviteter – også hvis det er tolkebrugeren selv, der ikke er tryg ved at møde fysisk frem og hellere vil klare situationen pr. telefon.

Denne undtagelse fra den normale regel om at brugeren skal anvende fjerntolketjenesten er gældende, indtil Tolkemyndigheden melder, at situationen igen er normaliseret.

Døvblinde må gerne anvende fysisk tolk til at se eller streame regeringens pressemøder efterfølgende. Denne aktivitet skal søges som ’Social/Samfundsnyttig’.

DNTM opfordrer til at håndhæve god håndhygiejne ved at vaske hænder ofte, bruge håndsprit, holde afstand og bruge handsker ved berøring. 

Har I spørgsmål, har Tolkemyndigheden følgende telefontider:
Mandag – torsdag: 8 - 14
Fredag: 8 - 12

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK