Ingen transport-løsning i sigte for døvblinde

I 2016 blev der via satspuljemidler afsat 10 mio. kr. pr. år i fire år til at gennemføre en landsdækkende transportordning for døvblinde, blinde og svagsynede. Ordningen har trukket ud, og der ser stadig ikke ud til at være nogen løsning i sigte.

Socialministeriet har brugt lang tid på at undersøge, om ordningen kunne sættes i gang, uden at den behøvede at gå i udbud, sådan som der ellers står i udbudsloven, at den slags skal. Men socialministeret har nu konkluderet, at et forsøg med transport-ordningen ikke kan lade sig gøre uden at komme i udbud, og at det vil være for dyrt at gennemføre et udbud, da man mangler viden om den slags udbud. Det er derfor uvist, hvordan politikerne vil bruge de 40 mio. kr., der er afsat i satspuljen til transport for døvblinde, blinde og svagsynede.  

Thorkild Olesen, formand i Dansk Blindesamfund, skriver i DBSs blad 11, at de ”vil arbejde videre med at få blinde og svagsynede omfattet af den gældende lovgivning om individuel handicapkørsel på landsplan. Det har hidtil ikke kunnet lade sig gøre, fordi et indviklet udligningssystem mellem staten og kommunerne gør, at optagelsen af os i ordningen vil koste omkring 30 mio. kr. årligt. Men eftersom der er afsat i alt 40 mio. kr., er der i hvert fald penge til at gennemføre vores optagelse i handicapkørslen i godt et år.
    
Vores optagelse i lovgivningen om den individuelle handicapkørsel vil blive en del af finanslovsforhandlingerne, da det er staten, der ud af finansloven skal betale til kommunerne. Vi prøver nu at påvirke alle partiers satspuljeordførere og finanslovsordførere til at sikre, at de 40 mio. kr. fra satspuljen kan indgå i en fremtidig finansiering over finansloven, og at partierne så også tager dette ønske med i deres finanslovsforhandlinger. Vi tror på, at det vil lykkes, men intet er sikkert i politik”.

FDDB følger fortsat udviklingen i sagen.

Læs flere nyheder...
Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau