Nu udbydes Grundkursus om erhvervet kombineret høre- og synstab igen

Grundkursus om erhvervet kombineret høre- og synstab

Et alvorligt kombineret syns- og høretab giver store problemer med kommunikation, tilegnelse af information og at færdes på egen hånd. Risikoen for social isolation er derfor høj, ligesom fysisk og psykisk mistrivsel – og i sidste ende sygdom – kan blive en konsekvens.

Det er vigtigt, at fagfolk, som er i kontakt med mennesker med syns- og høretab, har viden om funktionsnedsættelsen og om mulighederne for støtte og kompensation.
Derfor tilbyder CFD, FDDB og Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed nu for fjerde gang et grundkursus, som henvender sig både til fagfolk, som skal arbejde meget af deres tid med gruppen – fx nye konsulenter og pædagoger – og til fagfolk, som fra tid til anden kommer i kontakt med gruppen, fx fagfolk inden for skole- eller ældresektoren.


Forudsætning for støtte

Trine Skov Uldall fra CFD er koordinator på kurset. Hun siger:
"Det er utroligt vigtigt for børn, voksne og ældre med kombineret høre- og synstab, at de møder fagfolk, der kender til og har forståelse for funktionsnedsættelsen. Det er en forudsætning for, at de kan støtte den enkelte i at få den rette hjælp. Og det er central del af at forebygge og afhjælpe de alvorlige konsekvenser, som det kan have at leve med et kombineret høre- og synstab eller egentlig døvblindhed."

Og hun fortsætter: "Vi har sammensat et program, hvor kursisterne over de fire dage kommer igennem både grundlæggende viden om kombineret høre- og synstab, og bliver præsenteret for den seneste viden om funktionsnedsættelsen og lærer praktiske færdigheder i forhold til at arbejde med gruppen. Som oplægsholdere har vi en række specialister, som enten er fageksperter, eller som selv lever med funktionsnedsættelsen. "

Kurset finder sted over fire dage – to i december 2019 og to i januar 2020 på Fuglsangcentret i Fredericia.

Prisen er 7600 kr. inkl. fuld forplejning og overnatning.

Tilmelding og program via CDFs hjemmeside her

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK