Rapport: Tolkning - fra døvblindes perspektiv

Rapport: Tolkning - fra døvblindes perspektiv (pdf)
Rapport: Tolkning - fra døvblindes perspektiv (html)
Rapport: Tolkning - fra døvblindes perspektiv (word)

 

Download rapporten her på siden - findes i tre versioner

Ny rapport kaster lys over et område, der aldrig før er behandlet i dybden i dansk tolkehistorie. Den er blevet til i samarbejde mellem Foreningen Danske DøvBlinde og Den Nationale Tolkemyndighed og undersøger døvblindes kommunikative behov for tolkning samt eksisterende viden og erfaring på døvblindetolke-området. Rapporten kan være udgangspunkt for både videreuddannelse af tolke og videre undersøgelser.  

I februar blev der holdt en temadag om emnet, og i løbet af foråret holdes et kursusforløb over flere dage. Målet er at få flere tolke med særlige kompetencer inden for døvblindetolkning. 

Tolkning for døvblinde indeholder en lang række elementer fra forskellige tolkediscipliner. Døvblindetolkning adskiller sig dermed fra anden tolkning ved sin høje kompleksitet. Der skal tages højde for det manglende syn og samtidig formidles et helhedsbillede af situationen. Det kræver et godt overblik fra tolkens side, og det kræver en høj grad af bevidst prioritering og tilpasning til situationen.

Vi håber, at rapporten vil komme døvblinde og tolke til gavn!

Læs flere nyheder...
Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK