Så er Medlemsnyt 6 på gaden - se Formandens vinkel på tegnsprog

Så er Medlemsnyt 6 på gaden, og du kan her se Formandens Vinkel i tegnsprogsversion eller læse den længere nede på siden.   

 

 

Formandens Vinkel

Af Jackie Lehmann Hansen, formand for FDDB

"Sommeren står for alvor for døren. Hele Danmark står igen grønt og frodigt, og sommerblomsterne står smukkere end nogensinde før. 

Jeg har nu været formand i FDDB i ni måneder. Hold da op, der er sket meget. Jeg turde ikke håbe på alle de spændende ting, jeg er ude at lave, da jeg valgte at stille op som formand. Jo længere jeg har været på posten, jo mere er jeg blevet bekræftet i, at det var rigtigt at stille op som formand i 2021.

Vi har travlt i FDDB med politiske sager. Blandt andet det nye tolkeudbud, som nu har virket i praksis i seks måneder. Det har fortsat store mangler og giver dårlige vilkår for tolkeudbydere, hvilket giver dårlige betingelser for os tolkebrugere.
Vi venter fortsat i spænding på evalueringen af det specialiserede socialområde, som Social- og Ældreministeren har lovet kommer, inden Folketinget går på sommerferie. Forventningerne er ikke store, og derfor er vi i gang med at forberede os på, at regeringen desværre ikke vil lave de store strukturændringer på handicapområdet, som der er brug for.

Derudover arbejder vi intenst med den politiske handlingsplan. Vi er for eksempel i gang med at finde ud af, hvordan vi bedst muligt får afdækket døvblindes vilkår i det danske samfund. Vi ser også på, hvad vi kan gøre for at styrke kontaktpersonsordningen og skabe alliancer på tilgængelighedsområdet, så vi som brugerorganisation kan komme med i maskinrummet, når der udvikles nye tanker og ideer. Derudover er vi i gang med at lave nye og stærke tiltag for at kvalificere vores døvblinde tillidsmænd, som har interesse i både det kommunale, regionale og landsdækkende arbejde.

Siden sidst har jeg haft følgende opslag på min formandsside på Facebook:

• Årets andet hovedbestyrelsesmøde
• Besøg i Erfagruppen Midtvestjylland
• Landskonferencen om døvblindhed
• Udfordringer med høreapparater – IGEN!
• Besøg i tre erfagrupper: København Nord og Vest, Sydvestjylland og Sønderjylland

 

Husk at du altid kan kontakte mig på
Jackie@fddb.dk
eller på tlf. eller sms: 20 27 70 11

 

 

 

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK