Så er Medlemsnyt 5 på gaden - se Formandens vinkel her

Så er Medlemsnyt 5 på gaden med en masse gode historier. Blandt andet Formandens Vinkel, som du kan se i tegnsprogsversion eller læse her  

 

 

På Landsmødet i september 2021 lovede jeg som nytiltrådt formand at besøge alle FDDBs erfagrupper i løbet af 2022. På nuværende tidspunkt har jeg besøgt ca. halvdelen.
Det har været fantastisk at komme rundt og besøge alle de lokale medlemmer i grupperne. Det har gjort stort indtryk på mig og givet mig indsigt i, hvad der rører sig i de forskellige områder.
Udover at møde medlemmerne på hjemmebane har møderne også det formål, at jeg fortæller om den politiske handlingsplan, som blev godkendt på Landsmødet. Jeg vil gerne takke alle jer, som jeg allerede har hilst på, for den store opbakning, som jeg føler der er til FDDBs arbejde for at sikre døvblindes rettigheder i Danmark – og ikke mindst til de politiske ideer vi har for alle døvblinde i det danske samfund.

21. marts kom der en beretning fra Rigsrevisionen, som har kigget på forvaltningen af handicapområdet i Danmark. Formålet var at vurdere, om Socialministeriets tilsyn på handicapområdet er tilfredsstillende. Beretningen og vurderingen var meget klar – det er under al kritik, og Rigsrevisionen kommer med en usædvanlig skarp kritik af ministeriet. Dette følger FDDB selvfølgelig meget tæt og forventer ligeledes, at evalueringen af det specialiserede socialområde offentliggøres snarest.

Siden sidst har jeg haft følgende opslag på min formandsside på Facebook:

- Nyt visitkort
- Besøg i erfagruppen i Aarhus for tegnsprogsbrugere
- Rigsrevisionens beretning om forvaltningen af handicapområdet
- Besøg i erfagruppen i Syddanmark for tegnsprogsbrugere
- Podcast ’Øjenkrogen’ med mig som deltager
- Samråd med Astrid Krag
- 25 års jubilæum til FDDBs redaktør, Gerd Nielsen
- Genvalg til bestyrelsen i Synscentralen i Vordingborg
- Oplæg på IBOS i Hellerup
- Besøg i erfagruppen Nordjylland
- Møde med Socialministeriets Handicapkontor (blev aflyst)

Husk at du altid kan kontakte mig på:
Jackie@fddb.dk
eller på tlf. eller sms: 20 27 70 11

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK