Skarp kritik af Social- og Ældreministeriets tilsyn med kommunernes forvaltning af handicapområdet

Rigsrevisionen har netop afgivet beretning vedrørende forvaltning af handicapområdet.
Formålet med beretningen er at vurdere, om Social- og Ældreministeriets tilsyn med kommunernes forvaltning af handicapområdet er tilfredsstillende.
Resultatet er en - for rigsrevisionen - usædvanlig skarp kritik.

Citaterne her taler for sig selv:

"Statsrevisorerne finder, at Social- og Ældreministeriet har ført et utilfredsstillende tilsyn med kommunernes forvaltning af servicelovens bestemmelser på handicapområdet. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at kommunernes forvaltning af tilbud og ydelser på handicapområdet i mange tilfælde ikke overholder serviceloven."

"Statsrevisorerne beklager, at Social- og Ældreministeriet i adskillige år ikke har fulgt op på sin viden om problemer og uhensigtsmæssigheder i kommunernes forvaltning af handicapområdet, og at overvågningen af kommunernes forvaltning af området er sket på baggrund af et ufuldstændigt og mangelfuldt datagrundlag."

FDDBs formand, Jackie Lehmann Hansen udtaler følgende: "I FDDB støtter vi en større reform af handicapområdet, da kommunerne nu igennem noget der ligner en 10 års periode i stadigt større grad har svigtet personer med handicap, og ministeriet ikke i tilstrækkeligt omfang har grebet ind. Spørgsmålet er om tiden er moden til at flytte handicapområdet væk fra kommunerne."


Læs beretningen - klik her

Læs flere nyheder... 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK