Interne udvalg og grupper

Forretningsudvalg

Jackie Lehmann Hansen
Anders Fransson
Bjarne Hvidsten

 

Valgkomité 2021-23

Dorte Eriksen – Sandie Tvergaard

 

Strategiudvalget

Jackie Lehmann Hansen
Raziye Acili
Gert Weingardt
Anders Fransson
Sandie Tvergaard
Maria Østerbye
Ilse Bellamy

 

Ungdomsudvalg

Nicoline Hastings    
Cathrine Kjeldsen Jensen 
Mehtap Dimirkaya
Niklas Ahlquist Eriksen 

 

Seniorudvalget 

Gert Weingardt
Bjarne Hvidsten
Palle Jacobsen
Bente Mejndor


Bladudvalg

Gerd Nielsen
Pia Hesse


Haptisk kommunikation

Sandie Roland Tvergaard
Mia Winther 
Suzanne Dalsgaard

 

Tegnsprogsudvalg

Nina Ernst Jensen
Bjarne Hvidsten
Peter Ryberg
Charlotte Dohm
Ilse Bellamy

 

Tolkeudvalg

Nina Ernst Jensen
Peter Ryberg
Charlotte Dohm  
Ilse Bellamy

 

PR-udvalget 

Jackie Lehmann Hansen
Hanne Vestergaard Ottesen
Suzanne Dalsgaard
Sarah Buckspan
Pia Hesse
Bettina Poulsgærd
Maria Østerby 

 

Honorarudvalg

Anders Fransson
Bjarne Hvidsten
Jackie Hansen
Peter Ryberg
Ilse Bellamy

 

Internationalt udvalg

Raziye Acili
Peter Ryberg
Bjarne Hvidsten
Anders Fransson  

Formål: Udvalget skal koordinere FDDBs deltagelse i internationale arrangementer  

 

ARBEJDSDGRUPPER

Hjælpemidler

Anders Fransson
Gert Weingardt
Formål: Gruppen skal ajourføre FDDBs hjælpemiddel-katalog. FDDBs medlemmer og andre henvises til gruppen, som besvarer spørgsmål om hjælpemidler samt oplyser, hvor disse kan søges og afprøves. 

 

DH-repræsentanter

Anders Fransson 
Ilse Bellamy

Formål: At opgradere og udvikle DH-repræsentanterne


Vennetjenesten

Gerd Nielsen
Formål: Lede og organisere Vennetjenestens frivillige telefonvenner samt stå for det årlige møde.

 

Arbejdsgruppen Familienetværket

Nina Ernst Jensen
Marina Andjelkovic Larsen
Samina Ahmad

 

 

ARRANGEMENTER

Sommermøde 2023 

Gert Weingardt
Peter Ryberg 
Trine Dissing
Bitten Rasch

Formål: Planlægge indholdet i det årlige sommermøde.


Landsmøde

Jackie Lehmann Hansen
Formål: Tilrettelægge det årlige landsmøde ifølge FDDBs love


Skak

Peter Ryberg
Børge Clausen 
Formål: Gruppen skal planlægge og gennemføre skakturneringer i ind- og udland. 

 

Rejseudvalg 

Stine Lorenzen, Søren Sickmann, Bitten Rasch, Trine Dissing
Formål: Planlægge udlandsrejse 

 

 

KURSER

Minikursus

Sandie Tvergaard
Henrik AC Jørgensen
Formål: Programlægge og gennemføre et oplevelsesrigt kursus for FDDBs medlemmer.

 

Når syn og hørelse svigter (under DøvBlinde-Teamet)

Bente Mejndor og Niels Henrik Jørgensen
Formål: At give ny-døvblinde hjælp til at acceptere og håndtere egen situation.

 

Kreativ kursus

Gerd Nielsen
Maria Østerbye

Formål: Holde et årligt kursus, hvor der tilbydes undervisning i kreative fag.

 

30+ for talebrugere og tegnsprogsbrugere

Stine Lorenzen
Niels Henrik Jørgensen
Formål: Holde 1 årligt møde, hvor relevante emner tages op. Der lægges op til deltagernes aktive medvirken.

 

 

Gå- og motionsture (under DøvBlinde-Teamet)

Edith Dolleris
Ella Schäffer
Gerd Nielsen 
Mia Winther
Børge Andersen
Nadia Hussain
Suzanne Dalsgaard 
Stine Lorenzen

Formål: Arrangere gåture i lokalområdet 

 

 

Seniorhøjskole 

Gerd Nielsen
Anina Belina Poulsen

Formål: Højskoleophold med foredrag og udflugter som ofte tager udgangspunkt i et specifikt emne

 

 

Vandrekursus 

Gerd Nielsen
Britta Vestergaard 

Formål: Motionstilbud med vandreture af forskellig længde. Kræver god mobilitet.

 

 

Action weekend 2023

Sandie Tvergaard
Henrik AC Jørgensen

 

Klub Øst & Klub Vest

Klubberne laver udflugter og hyggelige sammenkomster for medlemmer af FDDB med ledsager/kontaktperson. Alle klubbens arrangementer er åbne for nye deltagere

Klub Øst
Ole Braband, tlf. 38 19 22 29 / 51 55 74 80 eller på olebraband@mail.dk
Ella Schäffer på ellaella@mail.tele.dk eller på sms 29 47 79 31

Klub Vest
Stine Lorenzen hjerter23@yahoo.dk
Dorte Eriksen mail doer59@gmail.com

 

 

INTERNATIONALE ARBEJDSGRUPPER

Døvblindes Nordiske Samarbejdskomité (DBNSK)

Anders Fransson 
Jackie L. Hansen
Formål: Gruppen skal drøfte fælles nordiske politikker til styrkelse af den nordiske indsats på døvblindeområdet

 

EDbU-Y ungdomslejr 2024 arbejdsgruppen

Raziye Acili

 

 

PROJEKTER

Telekom og IKT styregruppe

Koordinator: Bitten Rasch
Projektmedarbejder: Anders Fransson
Styregruppe: Birgit Larsen, Anders Fransson, Bitten Rasch, Ilse Bellamy
 

 

Projekt DøvBlinde-Teamet, styregruppe

Projektleder: Dorte Skipper Martinussen 
Projektmedarbejder: Ida Stenbæk Nielsen (vikar for Sarah Buckspan, barsel) 
Styregruppe: Dorte Eriksen, Bente Mejndor, Niels-Henrik Jørgensen, Hanne V. Ottesen, Jackie Brian Lehmann Hansen, Dorte Skipper Martinussen

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK