Interne udvalg og grupper

Forretningsudvalg

Jackie Lehmann Hansen 
Anders Fransson 
Hanne Vestergaard Ottesen

 

Valgkomité 2019 - 21

Dorte Eriksen – Sandie Tvergaard

 

Ungdomsudvalg

Nicoline Hastings    
Cathrine Kjeldsen Jensen 
Mehtap Dimirkaya
Niklas Ahlquist Eriksen 

 


Forældreudvalg

Nye kontakter kommer

 

Seniorudvalget 

Gert Weingardt
Bjarne Hvidsten
Palle Jacobsen


Blad- og pjeceudvalg

Gerd Nielsen
Pia Hesse


Haptisk kommunikation

Gerd Nielsen
Birgit Larsen
Mia Winther 
Suzanne Dalsgaard

 

Tegnsprogsudvalg

Nina Ernst Jensen
Bjarne Hvidsten
Peter Ryberg
Charlotte Dohm
Ilse Bellamy

 

Tolkeudvalg

Nina Ernst Jensen
Peter Ryberg
Charlotte Dohm  
Ilse Bellamy

 

PR-udvalget (herunder også kampagner og fundraising)

Jackie Lehmann Hansen
Hanne Vestergaard Ottesen
Suzanne Dalsgaard
Sarah Buckspan
Pia Hesse
Bettina Poulsgærd
Maria Østerby 

 

Honorarudvalg

Anders Fransson
Bjarne Hvidsten
Jackie Hansen
Peter Ryberg
Ilse Bellamy

 

Internationalt udvalg

Raziye Acili
Peter Ryberg
Bjarne Hvidsten
Anders Fransson  

Formål: Udvalget skal koordinere FDDBs deltagelse i internationale arrangementer  

 

ARBEJDSDGRUPPER

Hjælpemidler

Anders Fransson
Gert Weingardt
Formål: Gruppen skal ajourføre FDDBs hjælpemiddel-katalog. FDDBs medlemmer og andre henvises til gruppen, som besvarer spørgsmål om hjælpemidler samt oplyser, hvor disse kan søges og afprøves. 

 

DH-repræsentanter

Anders Fransson 
Ilse Bellamy

Formål: At opgradere og udvikle DH-repræsentanterne


Vennetjenesten

Gerd Nielsen
Formål: Lede og organisere Vennetjenestens frivillige telefonvenner samt stå for det årlige møde.

 

 

ARRANGEMENTER

Sommermøde 2021 

Gert Weingardt
Britta Vestergaard
Trine Dissing
Bitten Rasch

Formål: Planlægge indholdet i det årlige sommermøde.


Landsmøde

Anders Fransson
Formål: Tilrettelægge det årlige landsmøde ifølge FDDBs love


Skak

Peter Ryberg
Formål: Gruppen skal planlægge og gennemføre skakturneringer i ind- og udland.

 

 

KURSER

Minikursus

Sandie Tvergaard
Henrik AC Jørgensen
Formål: Programlægge og gennemføre et oplevelsesrigt kursus for FDDBs medlemmer.

 

Når syn og hørelse svigter (under DB-Teamet)

Bente Mejndor
Formål: At give ny-døvblinde hjælp til at acceptere og håndtere egen situation.

 

Kreativ kursus

Gerd Nielsen

 

30+ for talebrugere og tegnsprogsbrugere

Dorte Eriksen
Niels Henrik Jørgensen
Formål: Holde 1 årligt møde, hvor relevante emner tages op. Der lægges op til deltagernes aktive medvirken.

 

 

Gå- og motionsture (under DB-Teamet)

Edith Dolleris
Ella Schäffer
Gerd Nielsen 
Mia Winther
Børge Andersen
Nadia Hussain
Suzanne Dalsgaard 
Stine Lorenzen

 

Seniorhøjskole 

Gerd Nielsen
 

 

Vandrekursus 

Gerd Nielsen
Britta Vestergaard 

 

Sundhedskursus

Sandie Tvergaard
Henrik AC Jørgensen

 

 

INTERNATIONALE ARBEJDSGRUPPER

Døvblindes Nordiske Samarbejdskomité (DBNSK)

Bjarne Hvidsten
Jackie L. Hansen
Formål: Gruppen skal drøfte fælles nordiske politikker til styrkelse af den nordiske indsats på døvblindeområdet

 

 

PROJEKTER

IKT- og Telekommunikation styregruppe

Koordinator: Bitten Rasch
Projektmedarbejder: Anders Fransson
Styregruppe: Birgit Larsen, Anders Fransson, Bitten Rasch, Ilse Bellamy
 

 

Projekt DøvBlindeTeamet, styregruppe

Projektleder: Dorte Skipper Martinussen 
Projektmedarbejder: Sarah Buckspan 
Styregruppe: Dorte Eriksen, Bente Mejndor, Niels-Henrik Jørgensen, Hanne V. Ottesen, Jackie Brian Lehmann Hansen, Dorte Skipper Martinussen

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK