Interne udvalg og grupper

Forretningsudvalg

Anders Fransson
Bjarne Hvidsten
Jackie Lehmann Hansen

 

Ungdomsudvalg

Ditte Sørensen
Nicoline Hastings
Nadia Hussain
Cathrine Kjeldsen Jensen


Forældreudvalg

Formand: Susanne E. Haugaard
Bestyrelsesmedlem: Peter Christensen


Blad- og pjeceudvalg

Gerd Nielsen
Pia Hesse


Døvblindes kommunikation

Dorte Eriksen
Gerd Nielsen
Birgit Larsen
Peter Ryberg
Charlotte Dohm
Ditte Sørensen
Nina Ernst Jensen   
Pia Hesse 

 

PR-koordinationsudvalget (herunder også kampagneudvalget)

Søren Sickmann
Hanne Vestergaard Ottesen
Suzanne Dalsgaard
Sarah Buckspan
Pia Hesse
Bettina Poulsgærd
Henrik H. Ottesen
Maria Østerby (observatør)

 

Seniorudvalget 

Palle Jacobsen
Gert Weingardt
Bjarne Hvidsten 

 

 

ARBEJDSDGRUPPER

Hjælpemidler

Anders Fransson
Gert Weingardt
Formål: Gruppen skal ajourføre FDDBs hjælpemiddel-katalog. FDDBs medlemmer og andre henvises til gruppen, som besvarer spørgsmål om hjælpemidler samt oplyser, hvor disse kan søges og afprøves. 

 

DH-repræsentanter

Søren Sickmann
Henrik H. Ottesen
Formål: At opgradere og udvikle DH-repræsentanterne


Vennetjenesten

Gerd Nielsen
Birgit Larsen (medleder)
Formål: Lede og organisere Vennetjenestens frivillige telefonvenner samt stå for det årlige møde.


Digitalisering

Anders Fransson
Niels Henrik Jørgensen
Tove Olesen
Bitten Rasch
Henrik Ottesen

 

 

ARRANGEMENTER

Sommermøde 2021

Gert Weingardt
Britta Vestergaard
Trine Dissing
Bitten Rasch

Formål: Planlægge indholdet i det årlige sommermøde.


Landsmøde

Anders Fransson
Formål: Tilrettelægge det årlige landsmøde ifølge FDDBs love


Skak

Peter Ryberg
Formål: Gruppen skal planlægge og gennemføre skakturneringer i ind- og udland.

 

KURSER

Minikursus

Sandie Tvergaard og Henrik A.C. Jørgensen
Formål: Programlægge og gennemføre et oplevelsesrigt kursus for FDDBs medlemmer.

Når syn og hørelse svigter (under DB-Teamet)

Bente Mejndor
Formål: At give ny-døvblinde hjælp til at acceptere og håndtere egen situation.

Kreativ kursus

Gerd Nielsen

 

30+ for talebrugere og tegnsprogsbrugere

Dorte Eriksen
Niels Henrik Jørgensen
Formål: Holde 1 årligt møde, hvor relevante emner tages op. Der lægges op til deltagernes aktive medvirken.

Netværksgruppe for forældre med hjemmeboende børn (under DB-Teamet)

Nina Ernst Jensen og Sandie Roland Tvergaard

Gå- og motionsture (under DB-Teamet)

Edith Dolleris
Ella Schäffer
Gerd Nielsen 
Niels Peter Jacobsen
Eva Olesen
Nadia Hussain

Seniorhøjskole 

Gerd Nielsen
Britta Vestergaard 

 

Vandrekursus 

Gerd Nielsen
Britta Vestergaard 

 

 

INTERNATIONALE ARBEJDSGRUPPER

Døvblindes Nordiske Samarbejdskomité (DBNSK)

Bjarne Hvidsten
Jackie L. Hansen
Formål: Gruppen skal drøfte fælles nordiske politikker til styrkelse af den nordiske indsats på døvblindeområdet

 

Nepal-gruppen

Dorte Eriksen
Raziye Acili
Nadia Hussain
Bente Ramsing
Lisbeth Rasmussen
Henrik H. Ottesen
Formål: Lave projekt i Nepal

 

 

PROJEKTER

IKT- og Telekommunikation styregruppe

Koordinator: Bitten Rasch
Projektmedarbejder: Anders Fransson
Styregruppe: Birgit Larsen, Anders Fransson, Henrik Ottesen, Bitten Rasch
 

Projekt DøvBlindeTeamet, styregruppe

Projektleder: Dorte Skipper Martinussen 
Projektmedarbejder: Sarah Buckspan 
Styregruppe: Dorte Eriksen, Bente Mejndor, Niels-Henrik Jørgensen, Hanne V. Ottesen, Jackie Brian Lehmann Hansen, Dorte Skipper Martinussen

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her.
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her.

LUK