Hjælpemidler på valgstederne

Der er regler for, at der skal findes forskellige typer hjælpemidler, så det bliver nemmere for døvblinde og andre personer med handicap at stemme. Her er et overblik over de mest relevante regler:

Transport til valgstedet

De fleste kommuner tilbyder, at borgere kan få gratis kørsel til og fra valgstedet. Her henviser vi til, at du kontakter din kommune eller besøger kommunens hjemmeside. Det er dog ikke en rettighed, og man kan ikke være sikker på, at ens egen kommune tilbyder det.

Hjælpemidler der skal findes på alle valgsteder i mindst ét stemmerum i din kommune

- Sorte filtpenne, der skal gøre afkrydsningen tydeligere
- Lup som ikke er håndholdt, som kan forstørre teksten på stemmesedlen. Man kan afkrydse stemmesedlen under luppen
- LED-lampe, hvor man kan regulere lysstyrke og lysfarve. Desuden skal man kunne regulere lysudfaldet efter behov.

Hjælpemidler der skal findes på mindst ét valgsted i mindst ét stemmerum i din kommune

- Forstørrelsesapparat med skærm (CCTV), der skal kunne regulere størrelse, kontrast og lysstyrke.
- Hæve- /sænkebord. Som hjælp fx til kørestolsbrugere.

Hvis du har brug for et af de hjælpemidler, som ikke findes på alle valgsteder i kommunen, kan du ved henvendelse til dem få oplyst om dit valgsted har hjælpemidlet og ellers bede om at blive overført til det valgsted, som har hjælpemidlet. Hvis du brevstemmer, kan du selv opsøge stedet uden at skulle søge om at bliver overført. Det bør også fremgå af kommunens annoncering og på kommunens hjemmeside, på hvilke valgsteder hjælpemidlerne befinder sig.

Hjælp til valghandlingen

Hvis du har brug for hjælp til at sætte selve krydset, kan du få bistand til dette i stemmeboksen.

Du kan enten få hjælp fra to af dem der fra kommunen er tilknyttet valgstedet eller én myndighedsperson og én du selv vælger. Endelig du vælge, at du kun vil have én person du selv udpeger, med ind i stemmeboksen fx en kontaktperson eller ægtefælle.
Der er to betingelser, der skal være opfyldt for, at du kan få hjælp alene af en person, du selv har udpeget.
For det første er det en betingelse, at dit ønske om alene at få hjælp af den person, du selv har udpeget, er begrundet i en såkaldt ”umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse”. Det burde ikke være et problem ifht døvblindhed, da det nemt for dem der står ved valgstedet at se, men ellers kan du fx vise et ledsagerkort eller parkeringskort fra Danske Handicaporganisationer.

For det andet er det en betingelse, at du udtrykkeligt og utvetydigt over for en af dem, der er tilknyttet valgstedet tilkendegiver, at du alene ønsker hjælp af den person, du selv har udpeget. Det betyder at når du står ved valgstedet, skal du selv kunne fortælle den valgtilforordnede, at du kun ønsker hjælp af en person, du selv har udpeget.

Se nederst på siden, hvor der er en fil, du kan tage med og vise, hvis du er bekymret for, om du skal diskutere med dem, der står på valgstedet, om at du har denne ret.

Du kan ikke vælge at medbringe en seddel, hvor der står at du ønsker en enkelt hjælper eller hvor der står på, hvem du ønsker at stemme på. Hvis du bruger tegnsprog (herunder taktilt tegnsprog) kan du fortælle det ved hjælp af den, der tolker for dig.
Flere døvblinde oplevede ved Europarlaments- og Folketingsvalget, at de fik afslag på at få egen udpeget hjælper med ind i stemmeboksen, fordi de valgtilforordnede ikke kendte reglerne, og fordi de udtrykte sig på tegnsprog. Indenrigsministeriet har derfor udsendt en skrivelse til kommunerne, hvor det særligt er understreget, at dette er en ret for alle vælgere, også dem der bruger tegnsprog.

Denne fil kan du downloade og tage med eller vise på valgstedet, hvis nogen stiller spørgsmål til din ret. Klik på den røde knap for at downloade det.

Svar fra Indenrigsministeriet (pdf) - klik her

I den nye vejledning til kommunerne er det desværre kun beskrevet under brevstemmeafgivelse, at man har ret til at udtrykke ønsket om kun at få sin egen hjælper med i stemmeboksen på tegnsprog, men det gælder også for stemmeafgivelse på selve valgdagen. Hvis du er usikker på om du kommer til at diskutere det med dem, der står på valgstedet, så kan du printe det svar, vi har fået af Indenrigsministeriet ud og tage det med, så du kan give det til dem. Klik på den røde knap for at downloade det.

Mail fra valgenheden i forb. med udgivelse af vejledning til kommunalvalget: (word) - klik her 

Herunder finder du en fil, hvor det fremgår, at man har ret til at vælge sin egen hjælper i forbindelse med stemmeafgivelsen og ikke behøver have nogen andre valgtilforordnede med i stemmeboksen. Klik på den røde knap for at downloade filen.

Regler om at man kan afgive sin stemme ved hjælp af egen udpeget hjælper alene - klik her

 

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK