Hvad er kommunal-politik?

Hvis man vil have indflydelse på kommunalpolitikken, skal man starte med at gøre sig klart, hvad politikerne i ens kommune har indflydelse på, og hvad man dermed kan påvirke. Eksempler på ting som kommunen kan gøre:

  • Afsætte midler til at udarbejde en lydavis med lokale nyheder
  • Afsætte midler til en servicebus som kører ad mindre villaveje og forbinder hele kommunen fx kører mellem rådhus, indkøbscenter, ældrecenter, kulturhus, sundhedshus, lægehuse osv
  • Afsætte midler til forbedring af trafikale forhold fx flere lydfyr ved fodgængerovergange
  • Afsætte midler til dækning af flere offentligt tilgængelige lokaler med teleslynge
  • Tilbyde en højere standard for kontaktpersoner. Det vil sige fx at tildele flere timer som udgangspunkt eller tilbyde, at man selv kan rykke rundt på timerne, så man kan spare timer op og komme på ferie med sin kontaktperson.
  • Gøre kommunens rådhus, biblioteker, kulturhuse, hjemmeside og selvbetjeningsløsninger mv bedre tilgængelige fx med tegnsprogstolkning af information, beskrivelser af billeder på kommunens netsider, IT-tilgængelighed for IT hjælpemidler
  • Indrette og drive kommunens plejehjem mere tilgængeligt for dem der har syns- og hørehandicaps

Hvordan kan man få indflydelse på kommunalpolitik?

Når der ikke er valg, er der forskellige muligheder for at påvirke politikerne, så de bliver opmærksomme på problemer og gør noget ved dem. Eller man kan komme med gode idéer til, hvordan politikerne kan gøre borgerne glade.

Hvis du fx har en god idé til, hvordan din by bliver nemmere at komme rundt i som døvblind, så kan din idé sikkert hjælpe mange andre end lige dig. Der er som bekendt mange ældre som døjer med enten syns- eller hørenedsættelse, så på den måde kan du hjælpe mange medborgere.

Du kan skrive til politikerne direkte eller til handicaprådet i din kommune. Du kan også skrive et læserbrev til din lokale avis. Eller du kan skrive til borgmesteren i kommunen.

Hvad enten du gør det ene eller det andet, er det vigtigt at gøre det meget kort og klart. Du skal helst også både beskrive, hvad problemet er og foreslå en løsning, hvis du har sådan en. Nogle gange er løsningen på et problem nemlig mere klart for os, som kender til de tekniske muligheder end for dem, der ikke har kendskab til døvblinde.

Op til kommunalvalg er der yderligere mulighed for at møde op til valgmøder og paneldebatter i byen. Der er ofte meget mere lydhørhed blandt politikerne op til et valg, så her er der som regel også god mulighed for at få svar på fx læserbreve eller direkte henvendelser.

Læs også om:
Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK