Hvad er regionsråds-politik?

Hvad er regionsråds-politik?

Hvis man vil have indflydelse på politikken i regionerne, skal man til en start vide, hvilke opgaver regionsrådene beskæftiger sig med, og hvad man dermed kan påvirke.
I modsætning til kommunerne har regionsrådene ikke et stort handlerum, så deres opgaver må ikke bevæge sig udover, hvad der er lovfæstet.

Regionerne har ansvaret for sygehusene og en række tilknyttede opgaver inden for sundhedsvæsnet. Derudover varetager regionerne bl.a. opgaver vedrørende sociale tilbud til udsatte grupper, specialundervisning og natur, miljø og fysisk planlægning.

Eksempler på ting som regionsrådet kan gøre:

• Lave forskellige prioriteringer ifht regionens sundhedstilbud, bedre information til patienter eller prioritere at tiltrække læger til et bestemt område/sygehus.
• Lave om på køreplaner for regionale busser og lokale togbaner.
• Prioritere i rækkefølgen af oprydning efter jordforurening.
• Lave indsatser ifht grøn omstilling.
• Udvikle tilbud til børn og unge med forskellige former for handicaps herunder drive botilbud og specialundervisningstilbud.
• Uddele såkaldte regionale udviklingsmidler, som fx kan være tilskud til nye. kulturoplevelser i de små byer på landet i en region eller en opgradering af små stoppesteder for offentlig transport, så de bliver tryggere og mere tilgængelige.

Hvordan kan man få indflydelse på regionens politik?

Når der ikke er valg, er der forskellige muligheder for at påvirke politikerne, så de bliver opmærksomme på problemer og gør noget ved dem. Eller man kan komme med gode idéer til, hvordan politikerne kan gøre borgerne glade.

Hvis du fx har en god idé til, hvordan dit lokale sygehus bliver gjort mere tilgængeligt for døvblinde, så kan din idé sikkert hjælpe mange andre end lige dig. Der er som bekendt mange ældre som døjer med enten syns- eller hørenedsættelse, så på den måde kan du hjælpe mange medborgere.

Du kan skrive til politikerne fx på deres mail eller på facebook eller skrive et læserbrev til din lokale avis. Du kan også skrive til regionsrådet samlet.

Hvad enten du gør det ene eller det andet, er det vigtigt at gøre det meget kort og klart. Du skal helst også både beskrive, hvad problemet er og foreslå en løsning, hvis du har sådan en. Nogle gange er løsningen på et problem nemlig mere klart for os, som kender til de tekniske muligheder end for dem, der ikke har kendskab til døvblinde.

Op til regionsrådsvalget, som foregår samtidig med kommunalvalget, er der yderligere mulighed for at møde op til valgmøder og paneldebatter. Der er ofte meget mere lydhørhed blandt politikerne op til et valg,men også lige bagefter, så her er der som regel også god mulighed for at få svar på fx læserbreve eller direkte henvendelser.

Læs også om:
Fakta om kommunal- og regionsrådsvalg
Skriv et læserbrev
Gode råd ved valgmøder

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK