IT-tilgængelighed i kommunen og regionen

Tilgængelighed er et altid aktuelt emne for døvblinde, som man kan fokusere på i valgkampen op til valget den 16. november i år.

IT-tilgængelighed betyder lige så meget som fysisk tilgængelighed, fordi meget kommunikation og information til og fra myndighederne involverer IT-løsninger.
Tilgængelighed til samfundet for døvblinde er således et af målene med FDDBs arbejde. Målet er at døvblinde kan leve så selvstændigt og ligeværdigt et liv som muligt. Det kan blandt andet sikres ved, at der er fuld tilgængelighed til information fra og kommunikation med offentlige myndigheder.

Om IT-tilgængelighed i kommunen eller regionen

I kommuner og regioner bør døvblinde sikres fuld og lige adgang til information og kommunikation. Det kan gøres via det format, som kommunen/regionen udsender information på, men også via hjælpemidler og tolk/kontaktperson, som kan formidle informationen.

Hvad kan du gøre politisk

Undersøge kommunens/regionens hjemmeside

- Er den let at finde rundt på?
- Kan man forstørre teksten, og er der adgang til med hjælpemidler at få læst tekst op?
- Er der tegnsprogstolkning på dele af hjemmesiden?
- Er billeder, tekst og farver lette at aflæse. Er kontrasten mv i orden?

Undersøge kommunens/regionens selvbetjeningsløsninger

- Kommunen og regionen tilbyder forskellige selvbetjeningsløsninger til borgerne. Det kan fx være at man via hjemmesiden kan søge om hjælpemidler, give en samtykkeerklæring, når man bestiller udredning på et kommunikationscenter eller bestiller et nyt sundhedskort. Adgangen til disse løsninger undersøges på samme måde som kommunens/regionens hjemmeside.

Når du kommunikerer med kommunen/regionen

- Er det let at få bevilget hjælpemidler, så du kan anvende dem til at forstå de informationer og breve, du får fra myndighederne? Hvor lang tids ventetid er der på at få bevilget hjælpemidler og få dem opdateret?
- Er det nemt at komme i forløb hos kommunikationscenteret (som både kan være i kommunalt og regionalt regi) så du kan få støtte – også til kommunikation via IT teknologi?
- Er det let at få bevilget tolk/kontaktperson, som kan hjælpe med at forstå de informationer og breve du får fra kommunen/regionen og kommunikere med myndighederne digitalt?

Kommunal/regional information

- Er der en lydavis i kommunen? Dette er en god måde at få information om, hvad der foregår lokalt i kommunen.
- Hvis der ikke er en lydavis, hvilke andre muligheder er der så for at få oplysninger om, hvad der sker i kommunen både af nyheder og information om kulturelle arrangementer mv?
Tilsvarende ifht regionen. Er det kun på regionens hjemmeside, at man får information fra regionen?
- Skriv eller tag på Rådhuset eller i Borgerservice eller kontakt den region du hører under på mail eller telefonisk for at undersøge, hvordan man som døvblind kan få adgang til nyheder fra kommunen/regionen.
Det kan fx være hvis kommunen laver et kulturelt arrangement, hvis regionen laver en ny psykiatriplan eller lignende.
Får man besked i e-boks, via hjemmeside hvor man kan tilmelde sig, en let tilgængelig nyhedsmail eller hvordan?

Når du har undersøgt tilgængelighed, og du har en liste over, hvad der kan gøres bedre, så kan du:
- Skrive et læserbrev til lokalavisen
- Undersøge hvornår der er valgmøder i kommunen/regionen og møde op for at forklare om sagen.
- Kontakte dine lokale/regionale politikere.
- Hvis kommunen/regionen har en Facebook-side, kan du skrive på denne.

Du kan se et eksempel på et læserbrev på FDDBs hjemmeside. Her ligger der også gode råd, hvis du tager til valgmøde.
Du må også gerne kontakte Zen Donen på zen@fddb.dk, hvis du vil have hjælp til et læserbrev.
Det hele er samlet under punktet ’Kommunal- og regionsrådspolitik’ på FDDBs hjemmeside.

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK