Tilgængelighed i kommunen

FDDB arbejder for, at døvblinde på lige fod med andre borgere kan få adgang til offentlige bygninger, kollektiv transport mm.
Målet er, at døvblinde kan leve så selvstændigt og ligeværdigt et liv som muligt. Det kan blandt andet sikres ved, at der er fuld tilgængelighed til fysiske bygninger og områder.

Om tilgængelighed i kommunen

I kommunen bør døvblinde sikres god adgang til alle offentlige steder. Der kan være god og dårlig tilgængelighed på forskellige måder.

Dårlig tilgængelighed er fx:
- Hvis der mangler lydfyr ved fodgængerovergangene centralt i kommunen fx ved biblioteket og før gågaden.
- Meget høje kantsten og dårligt placerede skilte og skulpturer foran indgangen til offentligt tilgængelige lokaler.
- Hvis kommunens bibliotek eller kulturhus ikke har punktskrift og teleslynge.
- Hvis kommunen afholder offentlige arrangementer og ikke sørger for, at det er nemt at komme til, og at der er teleslynge og adgang til tolkning.
- Hvis det er svært at komme rundt i kommunen, fordi der ikke er god lokal busdækning.
Flere kommuner har egne servicebusruter, som kører ud på de små villaveje og henter borgere og kører til de mest benyttede steder i kommunen som fx rådhuset og indkøbscenteret.

God tilgængelighed er fx:
- Hvis der er ledelinjer hen til den lokale togstation og på gågaden.
- Hvis der er tegnsprogstolkning af kulturtilbud i kommunen og fx tegnsprogstolkning på infostandere i kulturhuset.
- At kommunen har punktskrift ved fx infostandere og andre offentligt tilgængelige steder.
- Hvis kommunen har regler om skiltning og benyttelse af gader og pladser, som tilgodeser døvblinde, og de håndhæver dem. Det kan fx være regler om at holde passage fri for skilte fra butikker og at lave ledelinjer i belægningen fx på markedsgader.
- Når kommunen sørger for passende og tilstrækkelig belysning på offentlige arealer og i offentlige bygninger.

Hvad kan du gøre i valgkampen?

Tag ud i din kommune og undersøg:
- Kan man let komme hen til rådhuset/borgerservice og lægehuse?
- Har kommunen en servicebus?
- Er gadebelysningen i kommunen god? Og hvad med belysningen i offentlige bygninger?
- Mangler der lydfyr og ledelinjer på de mest befærdede områder i kommunen?
- Opfylder kommunen lovkrav om teleslynge i offentlige lokaler som fx bibliotek? Er det et problem at have tolk med til kommunens arrangementer?
- Tænker kommunen på tegnsprogstolkning og teleslynge, når de planlægger kulturelle arrangementer eller informationsaftener osv?
- Har kommunen en god politik og håndhævelse, når det handler om tilladelser til skiltning mv på offentlige pladser og fortove, så man har fri passage som døvblind?

Når du har undersøgt den fysiske tilgængelighed, og du har en liste over, hvad der kan gøres bedre, så kan du:
- Skrive et læserbrev til lokalavisen.
- Undersøge hvornår der er valgmøder i kommunen og møde op for at forklare om sagen.
- Kontakte dine lokalpolitikere

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK