Ung døvblinde kvinde prøver at se klokken på et ur på en metrostation. Omgivelserne er slørede
Ung døvblinde kvinde prøver at se klokken på et ur på en metrostation. Omgivelserne er slørede

Deltagelse i samfundet / delagtighed

Vision / Mål

At døvblinde kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre på alle områder og efter egne ønsker og valg.

Motivering

Døvblinde har samme behov for og ret til at være en del af samfundet som alle andre borgere. Det vanskeliggøres væsentligt af handicappets dobbelte karakter, som gør især kommunikation og deltagelse i samfundet vanskeligt, og kræver kompensation og hjælpeforanstaltninger.

Delmål
  • Nedbryde kommunikationsbarrierer, der hindrer døvblindes deltagelse i samfundslivet
  • Skabe mulighed for at døvblindes ressourcer kan bruges samfundsmæssigt. 
  • Arbejde for optimale forhold for ansættelse af kontaktperson.
  • Arbejde for at synliggøre døvblindhed i politiske kredse.
  • Arbejde for at døvblinde der kan og vil får mulighed for at være på arbejdsmarkedet så længe som muligt
Strategier
  • Påvirke lovgivningen, så den understøtter døvblindes ret til aktiv deltagelse i samfundet.
  • Arbejde for optimale tilgængelige kommunikations-systemer på alle områder.   
  • Arbejde for, at der stilles tolkning til rådighed.

 

Hvad siger handicapkonventionen?

Artikel 29.  Deltagelse i det politiske og offentlige liv

Deltagerstaterne skal sikre personer med handicap politiske rettigheder og muligheden for at nyde dem på lige fod med andre og forpligter sig til:

29.a) at sikre, at personer med handicap effektivt og fuldt ud, direkte eller gennem frit valgte repræsentanter på lige fod med andre kan deltage i det politiske og offentlige liv


Artikel 30 Deltagelse i kulturlivet, rekreative tilbud, fritids-aktiviteter og idræt

Deltagerstaterne anerkender retten for personer med handicap til at tage del i kulturlivet på lige fod med andre og skal træffe alle passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap:

1.a) har adgang til kulturstof i tilgængelige formater

1.b) har adgang til fjernsynsprogrammer, film, teatre og andre kulturaktiviteter i en tilgængelig form

1.c) har adgang til steder for kulturelle forestillinger eller tilbud, såsom teatre, museer, biografer, biblioteker og turisttilbud og så vidt muligt har adgang til monumenter og steder af national kulturel betydning

4. Personer med handicap er på lige fod med andre berettiget til anerkendelse og støtte af deres særlige kulturelle og sproglige identitet, herunder tegnsprog og døvekultur.

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK