Døvblind kvinde får taktiltolket ved et kursus. Hun får samtidig haptiske signaler på ryggen
Døvblind kvinde får taktiltolket ved et kursus. Hun får samtidig haptiske signaler på ryggen

Døvblindetolkning

Vision / Mål

Alle mennesker med døvblindhed skal sikres lovmæssig ret til offentlig betalt tolkning på alle livsområder. Al tolkning skal tilpasses til den enkelte døvblindes kommunikationsform – og behov.

Motivering

Døvblindetolkning er en forudsætning for at personer med døvblindhed kan opnå fuld og ligeværdig deltagelse i samfundet, selvstændighed. Selvbestemmelse og lige muligheder.

Delmål
  • Etablering af smidig og nem adgang til bestilling af tolk.
  • Oprettelse af en egentlig uddannelse af døvblindetolke.
  • Arbejde på at få kombinationstolkning sat på den tolkepolitiske dagsorden.
  • Sikring af, at der altid er et kvalificeret udbud af tolke til rådighed.
  • Justering af tolketimesatserne så de matcher lignende faggrupper, og så de ikke forhindrer adgang til tolkning.
  • Udvikling af døvblindes tolkeformer herunder haptisk kommunikation, punkttolkning, taletolkning og Lorm.
Strategier
  • Påvirke ministerier gennem vedvarende dialog omkring lovgivning, satser og praksis.
  • Samarbejde med Professionshøjskole UCC Center for Tegnsprog og
  • Tolkeuddannelse om uddannelse af døvblindetolke.
  • Udvikle døvblindes tolkeformer gennem projekter, arbejdsgrupper og arrangementer.

 

Hvad siger handicapkonventionen?

Artikel 9.  Tilgængelighed

9.1) Med henblik på at gøre det muligt for personer med handicap at få et selvstændigt liv og deltage fuldt ud i alle livets forhold skal deltagerstaterne træffe passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap på lige fod med andre har adgang til de fysiske omgivelser og transportmuligheder, den information og kommunikation, herunder informations- og kommunikationsteknologi og -systemer, og de øvrige faciliteter og tilbud, der er åbne for eller gives offentligheden, både i byområder og i landdistrikter. Disse foranstaltninger, som omfatter identifikation og afskaffelse af hindringer og barrierer for tilgængelighed, gælder bl.a. for:

9.e) at sørge for forskellige former for bistands- og formidlingspersoner, herunder hjælpere, oplæsere og professionelle tegnsprogstolke, for at lette tilgængeligheden til offentligt tilgængelige bygninger og andre faciliteter.

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK