Togperron med gule punkter som afmærkning. Døvblind kvindes hvide stok ses ved hendes fødder
Togperron med gule punkter som afmærkning. Døvblind kvindes hvide stok ses ved hendes fødder

Fysisk tilgængelighed

Vision / Mål

At samfundet sikrer fuld fysisk tilgængelighed for døvblinde på lige fod med andre borgere – herunder adgang til offentlige bygninger, kollektiv transport mm.

Motivering

Døvblinde har samme behov for og ret til at færdes frit i samfundet. Det er en forudsætning for, at døvblinde kan have et selvstændigt og ligeværdigt liv, at der er fuld tilgængelighed til fysiske bygninger og områder.

Delmål
  • At sikre at regler og standarder for fysisk tilgængelighed bliver fulgt.
  • At sikre fuld tilgængelighed gennem bl.a. punktskrift, optimal belysning og skiltning, ledelinier, teleslynger, vibrationer og lydsignaler.
  • At blive hørt i alle væsentlige sager vedrørende fysisk tilgængelighed
  • Bedre transportmuligheder fx taxaordning

Strategier
  • At indgå i dialog med ministerier og DHs tilgængelighedsudvalg.
  • At synliggøre døvblindes særlige problemstillinger omkring fysisk tilgængelighed.
Hvad siger handicapkonventionen?

Artikel 9 - Tilgængelighed

1. Med henblik på at gøre det muligt for personer med handicap at få et selvstændigt liv og deltage fuldt ud i alle livets forhold skal deltagerstaterne træffe passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap på lige fod med andre har adgang til de fysiske omgivelser og transportmuligheder, den information og kommunikation, herunder informations- og kommunikationsteknologi og -systemer, og de øvrige faciliteter og tilbud, der er åbne for eller gives offentligheden, både i byområder og i landdistrikter.

2.d) der skal sørges for, at offentligt tilgængelige bygninger og andre faciliteter har skiltning med punktskrift og i letlæselige og letforståelige former

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK