Ipad koblet til et punkt-display, hvor teksten kan mærkes linje for linje med fingerspidserne
Ipad koblet til et punkt-display, hvor teksten kan mærkes linje for linje med fingerspidserne

Hjælpemidler

Vision / Mål 

At døvblinde har nem og uhindret adgang til tidssvarende hjælpemidler, der kompenserer for handicappet.  

Motivering

Hjælpemidler – herunder også IKT – er helt centrale, for at døvblinde kan være selvstændige og selvhjulpne og deltage i samfundet på lige fod med andre.   

Delmål

Alle hjælpemidler skal være offentligt finansierede. Servicen skal omfatte:

  • Hurtig og effektiv afprøvning og bevilling
  • Information om nye hjælpemidler
  • Reparation og udskiftning uden ventetid
  • Der skal sikres oplæring, undervisning og forskning i hjælpemidler til døvblinde.

 

Strategier
  • Presse på for at sikre et ensartet serviceniveau på hjælpemiddel-området.
  • Sikre at bevilling, undervisning og afprøvning af hjælpemidler sker ét samlet sted
  • Påvirke lovgivningen, så vi sikrer udvikling af tidssvarende teknologi til en overkommelig pris. 
  • FDDB skal være en troværdig samarbejdspartner i udviklingen af ny teknologi til døvblinde. 

 

Hvad siger handicapkonventionen?

Artikel 4. Generelle forpligtelser

4.g)  Deltagerstaterne forpligter sig til at påtage sig eller fremme forskning og udvikling af, og fremme eksistensen og anvendelsen af ny teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi, mobilitetshjælpemidler, udstyr og hjælpemiddelteknologi, som er egnet for personer med handicap med særlig vægt på teknologi til en overkommelig pris.

4.h)  Deltagerstaterne skal sørge for tilgængelig information til personer med handicap om mobilitetshjælpemidler, udstyr og hjælpemiddelteknologi, herunder ny teknologi, samt andre former for bistand, støttetilbud og faciliteter.

Artikel 20. Personlig mobilitet

Deltagerstaterne skal træffe effektive foranstaltninger til at sikre personer med handicap personlig mobilitet med størst mulig uafhængighed, herunder ved:

20.b)  at lette adgangen for personer med handicap til mobilitets-hjælpemidler, udstyr, hjælpemiddelteknologi af god kvalitet og forskellige former for kvalificerede bistands- og formidlingspersoner, herunder ved at stille disse til rådighed til en overkommelig pris.

20.c)  at sørge for undervisning i mobilitetsfærdigheder til personer med handicap og til specialiserede faggrupper, der arbejder med personer med handicap.

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK