Datter taler direkte i øret på døvblind kvinde
Datter taler direkte i øret på døvblind kvinde

Kommunikation & information

Vision / Mål

At almen og offentlig information er fuldt tilgængelig for døvblinde samt at sikre døvblindes kommunikation med det omgivende samfund.

Motivering

Døvblindes adgang til information og kommunikation – herunder også IKT – er en forudsætning for inklusion og deltagelse i samfundet på lige fod med andre borgere.

Delmål
  • Arbejde for tidssvarende udvikling og individuelt tilpasset teknologi, som understøtter effektiv kommunikation, herunder videotolkning, punkttolkning, punktmobiltelefoner m.m.
  • Adgang til offentligt finansieret tolkeservice efter individuelt behov. 
  • Sikre finansiering og udvikling af supplerende kommunikationsformer, herunder haptisk kommunikation, Lorm m.v.
  • Arbejde for standardisering af fx hjemmesider, så de bliver tilgængelige med kompenserende udstyr.
  • FDDB skal sikre, at Nota prioriterer at have en særlig service, der tilgodeser døvblindes behov.
Strategier

Påvirke lovgivning omkring standardisering for bedre tilgængelighed på kommunikations-området.

Synliggøre døvblindes særlige kommunikationsbehov ved bl.a. at deltage i relevante fora og arbejdsgrupper.

Søge økonomiske midler til udvikling af supplerende kommunikationsformer.

 

Hvad siger handicapkonventionen?

Artikel 4.  Generelle forpligtelser

Deltagerstaterne har pligt til..

4.g) at påtage sig eller fremme forskning og udvikling af, og at fremme eksistensen og anvendelsen af ny teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi, mobilitetshjælpemidler, udstyr og hjælpemiddelteknologi, som er egnet for personer med handicap, med særlig vægt på teknologi til en overkommelig pris,

4.h) at sørge for tilgængelig information til personer med handicap om mobilitetshjælpemidler, udstyr og hjælpemiddelteknologi, herunder ny teknologi, samt andre former for bistand, støttetilbud og faciliteter.

Artikel 9.  Tilgængelighed

Deltagerstaterne skal træffe passende foranstaltninger til..

1.b) adgang til informations- og kommunikationstjenester samt andre tjenester, herunder elektroniske tjenester og nødberedskab.

2.b) at sikre, at private udbydere af faciliteter og tilbud, som er åbne for eller gives til offentligheden, tager hensyn til alle aspekter af tilgængelighed for personer med handicap

2.d) at sørge for, at offentligt tilgængelige bygninger og andre faciliteter har skiltning med punktskrift og i letlæselige og letforståelige former

2.g) at fremme adgangen for personer med handicap til ny teknologi og nye systemer på informations- og kommunikationsområdet, herunder internettet

Artikel 21. Ytrings- og meningsfrihed samt adgang til information

21.a) at information til den brede offentlighed gives til personer med handicap i tilgængelige formater og ved hjælp af teknologi, der er passende for forskellige typer af handicap, inden for en rimelig tid og uden yderligere omkostninger.

21.b) at acceptere og gøre det lettere for personer med handicap at bruge tegnsprog, punktskrift, forstørrende og alternativ kommunikation og alle andre tilgængelige kommu-nikationsmidler, -måder og -formater efter eget valg i samspillet med det offentlige.

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK