Ældre døvblind kvinde på tur får beskrevet omgivelserne af sin kontaktperson, der peger fremad
Ældre døvblind kvinde på tur får beskrevet omgivelserne af sin kontaktperson, der peger fremad

Kontaktperson til døvblinde

Vision / Mål

At døvblinde kan få bevilget uddannede kontaktpersoner og dermed sikres en velkvalificeret bistand for at leve så tæt på det normale som muligt. Alle kontaktpersoner skal derfor tilbydes uddannelse, og døvblinde skal selv være med til at udvælge deres kontaktperson. 

Motivering

Arbejdet som kontaktperson kræver særlige kompetencer indenfor kommunikation, formidling, ledsagelse, etik og menneskelig indlevelse. Det at være afhængig af person-lig bistand, betyder at døvblindes personlige sfære indskrænkes. En god formidling af omgivelserne kræver et godt samarbejde, og derfor skal døvblinde altid selv være med til at udvælge deres kontaktperson.

Delmål
 • Der skal sikres professionel uddannelse af kontaktpersoner.
 • Der skal sikres ensrettede ansættelses- og lønvilkår for kontaktpersoner.
 • Det skal sikres, at døvblindes behov for kontaktpersontimer bliver dækket.
 • Døvblindes ret til selv at udvælge skal håndhæves overfor kommunerne.
 • Døvblinde skal tilbydes kurser i brugen af kontaktperson.
 • En ansat kontaktpersonen kan godt være et familiemedlem.
 • Merudgifter til fx. kontaktpersoners rejse, ophold og forplejning skal dækkes af det offentlige.
 • At der oprettes en vikarordning af kontaktpersoner. 
Strategier
 • FDDB skal arbejde for at finde finansiering af en uddannelse for kontaktpersoner og få det etableret som et permanent tilbud.
 • Det skal undersøges om andre lignende job-områder kan indgå i en fælles uddannelse, evt. ledsagere for blinde eller handicaphjælpere. 
 • Der skal arbejdes politisk for en overenskomst på kontaktpersonområdet, evt. via Kommunernes Landsforening og i samarbejde med kontaktperson-foreningen.
 • FDDB skal officielt håndhæve døvblindes ret til selv at vælge kontaktperson – og der skal følges op på sager, hvor kommunen overhører kravet.
 • FDDB skal følge op på sager, hvor der ikke bevilges et passende antal timer kontaktperson til den pågældende døvblinde.

  

Hvad siger handicapkonventionen?

Artikel 4.  Generelle forpligtelser

4.i) at fremme uddannelse af fagfolk og personale beskæftiget med personer med handicap i de rettigheder, der anerkendes i denne konvention, således at de bedre kan yde den bistand og give de tilbud, som sikres ved disse rettigheder.

Artikel 8.  Bevidstgørelse

1. Deltagerstaterne forpligter sig til at vedtage umiddelbare, effektive og passende foranstaltninger til:

1.a) at øge bevidstheden i hele samfundet, herunder i familien, om personer med handicap, og at skabe respekt for de rettigheder og den værdighed, der tilkommer personer med handicap

1.c) at fremme bevidstheden om evner hos og bidrag fra personer med handicap.

Artikel 19.  Retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet

1.b) at personer med handicap har adgang til et udvalg af støttetilbud i hjemmet og på boligområdet samt andre lokale støttetilbud, herunder den nødvendige personlige bistand for at kunne leve og være inkluderet i samfundet samt for at forebygge isolation fra eller udskillelse af samfundet.

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK