Ældre døvblind herre siddende alene
Ældre døvblind herre siddende alene

Lige muligheder

Vision / Mål

At døvblinde får de samme muligheder for at leve et ligeværdigt og selvstændigt liv som alle andre. 

Motivering

Lige muligheder er en grundlæggende ret for alle borgere. Lige muligheder for døvblinde vanskeliggøres især af manglende muligheder for at kommunikere med omgivelserne samt deltage på lige fod med andre i samfundslivet.

Delmål
  • At sikre inklusion og tilgængelighed på alle områder.
  • At sikre døvblinde adgang til uddannelse og arbejde på lige fod med andre.
  • At sikre døvblinde adgang til kompensation og hjælpemidler.
  • At skabe muligheder for at døvblindes ressourcer udnyttes samfundsmæssigt.
Strategier
  • Synliggøre områder, hvor døvblinde ikke er ligestillet.
  • Igangsætte og støtte projekter for døvblinde, der øger muligheden for lige deltagelse i samfundslivet

 

Hvad siger handicapkonventionen?

Artikel 3.  Generelle principper

Konventionens principper er:

3.d) Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af den menneskelige mangfoldighed og af menneskeheden

3.e) Lige muligheder

Artikel 5.  Lighed og ikke-diskrimination

2. Deltagerstaterne skal forbyde enhver diskrimination på grund af handicap og skal sikre personer med handicap lige og effektiv retlig beskyttelse imod diskrimination af enhver grund.

Artikel 19.  Retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet

Deltagerstaterne anerkender, at alle personer med handicap har lige ret til at leve i samfundet med samme valgmuligheder som andre, og skal træffe effektive og passen-de foranstaltninger til at gøre det lettere for personer med handicap fuldt ud at nyde denne rettighed samt fuldt ud at blive inkluderet og deltage i samfundet, herunder ved at sikre:

c) at samfundets tilbud og faciliteter til den almene befolkning er tilgængelige for personer med handicap på lige fod med andre og tager hensyn til deres behov.

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK