Døvblinde kvinde mærker på træ-bogstaverne S E R
Døvblinde kvinde mærker på træ-bogstaverne S E R

Rehabilitering

Vision / Mål

At døvblinde tilbydes et livslangt rehabiliteringsforløb på social-, sundheds-, uddannelses- og erhvervsområdet. Dette forløb fokuserer især på støtte og psykologisk bistand samt kompetenceudvikling og rådgivning.

Motivering

Rehabilitering er en forudsætning for at leve et menings-fyldt liv og anvende og udvikle sine potentialer som menneske.

Da døvblindhed er et fremadskridende handicap skal voksne døvblinde løbende tilbydes rehabiliteringsforløb, der styrker identiteten og de personlige egenskaber. Døvblinde skal tilbydes muligheder for at udvikle evner, formåen og færdigheder, der kan bruges til at opretholde og udvikle den personlige udvikling og livskvalitet. 

Delmål
  • Etablering af en landsdækkende rehabiliteringsenhed, der tilbyder såvel indledende som opfølgende forløb med ophold, undervisning, rådgivning og indsigt i egen situation.
Strategier
  • Tidlig opsporing og diagnosticering med efterfølgende individuel handleplan.
  • Definere og beskrive hvordan rehabiliteringsenheden kan etableres i FDDB-regi, hvordan den skal finansieres og hvordan eksterne samarbejdspartnere og leverandø-rer inddrages.

 

Hvad siger Handicapkonventionen?

Artikel 26.  Habilitering og rehabilitering

1. Deltagerstaterne skal træffe effektive og passende foranstaltninger for at gøre det muligt for personer med handicap at opnå og opretholde den størst mulige uaf-hængighed, fuld fysisk, psykisk, social og erhvervsmæssig formåen samt fuld inkludering og deltagelse i alle livets forhold. Med henblik herpå skal deltagerstaterne arrangere, styrke og udbygge omfattende habiliterings- og rehabiliteringstilbud og -ordninger, i særdeleshed inden for sundhed, beskæftigelse, uddannelse og det sociale område, således at disse tilbud og ordninger:

1.a) iværksættes på det tidligst mulige stadium og baseres på en tværfaglig bedømmelse af individuelle behov og stærke sider

3. Deltagerstaterne skal fremme eksistensen af og kendskabet til samt anvendelsen af hjælpemidler og hjælpemiddelteknologi, der er udformet til personer med handicap, i det omfang disse vedrører habilitering og rehabilitering.

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK