Repræsentation i interne udvalg og grupper

Forretningsudvalg

Anders Fransson
Anders Fransson
Niels-Henrik Jørgensen

 

Ungdomsudvalg

Jackie Lehmann Hansen
Ditte Sørensen
Nicoline Hastings
Nadia Hussain
Anders Fransson


Forældreudvalg

Formand: Susanne E. Haugaard
Næstformand: Hanne Jensen
Bestyrelsesmedlem: Peter Christensen
Bestyrelsesmedlem: Cigdem Sariboga


Blad- og pjeceudvalg

Gerd Nielsen
Pia Hesse


Døvblindes kommunikation

Dorte Eriksen
Gerd Nielsen
Birgit Larsen
Peter Ryberg
Charlotte Dohm
Ditte Sørensen
Pia Hesse

 

PR-koordinationsudvalget

Birgit Larsen
Peter Ryberg
Søren Sickmann
Anders Fransson
Hanne V. Ottesen
Pia Hesse
Bettina Poulsgærd
Henrik H. Ottesen

 

Fundraisingudvalg

Birgit Larsen
Hans Jørgen Wiberg
Bettina Poulsgærd
Henrik H. Ottesen


Hjemmesideudvalget

Anders Fransson
Peter Ryberg
Pia Hesse
Henrik Ottesen


Kampagneudvalget

Søren Sickmann
Hanne Vestergaard Ottesen
Henrik Ottesen
Pia Hesse
Dorte Skipper Martinussen

 

Hjælpemidler

Birgit Larsen
Gerd Nielsen
Formål: Gruppen skal ajourføre FDDBs hjælpemiddel-katalog. FDDBs medlemmer og andre henvises til gruppen, som besvarer spørgsmål om hjælpemidler samt oplyser, hvor disse kan søges og afprøves.

 

DH-repræsentanter

Søren Sickmann
Henrik H. Ottesen
Formål: At opgradere og udvikle DH-repræsentanterne


Tillidsmandskursus

Bente Mejndor
Hanne Ottesen
Henning Backs
Henrik Ottesen


Vennetjenesten

Edith Dolleris
Gerd Nielsen
Formål: Lede og organisere Vennetjenestens frivillige telefonvenner samt stå for det årlige møde.


Digitalisering

Anders Fransson
Niels Henrik Jørgensen
Tove Olesen
Bitten Rasch
Henrik Ottesen

 

Arrangementer

Sommermøde 2016 og 2017 (jubilæum)

Ditte Sørensen
Susan Langkilde
Niels Henrik Jørgensen
Formål: Planlægge indholdet i det årlige sommermøde.


Landsmøde

Bjarne Hvidsten Jensen
Formål: Tilrettelægge det årlige landsmøde ifølge FDDBs love.


Skak

Leder: Peter Ryberg
Carsten Husted
Formål: Gruppen skal planlægge og gennemføre skakturneringer i ind- og udland.


30+ for talebrugere

Gerd Nielsen
Niels Henrik Jørgensen
Formål: Holde 1-2 årlige møder, hvor relevante emner tages op. Der lægges op til deltagernes aktive medvirken.

30+ for tegnsprogsbrugere

Dorte Eriksen
Formål: Holde 1-2 årlige møder, hvor relevante emner tages
op. Der lægges op til deltagernes aktive medvirken.

 

Kurser

Minikursus

Birgit Larsen
Formål: Programlægge og gennemføre et oplevelsesrigt kursus for FDDBs medlemmer.

Når syn og hørelse svigter (under DB-Teamet)

Bente Mejndor
Per Mortensen
Formål: At give ny-døvblinde hjælp til at acceptere og håndtere egen situation.

Kreativ velvære

Gerd Nielsen

 

Netværksgruppe for forældre med hjemmeboende børn (under DB-Teamet)

Nina Ernst Jensen og Sandie Roland Tvergaard
Pia Hesse


Gåture

Edith Dolleris
Ella Schäffer
Gerd Nielsen
Niels Peter Jacobsen

Torben Hansen
Eva Olesen

 

 

Internationalt

Døvblindes Nordiske Samarbejdskomité (DBNSK)

Bjarne Hvidsten
Anders Fransson
Formål: Gruppen skal drøfte fælles nordiske politikker til styrkelse af den nordiske indsats på døvblindeområdet.

 

Nepal-gruppen

Dorte Eriksen
Birgit Larsen
Raziye Acili
Nadia Hussain
Bente Ramsing
Ann Thestrup
Henrik H. Ottesen
Formål: Lave projekt i Nepal

 

Projekter
IKT- og Telekommunikation styregruppe

Birgit Larsen
Anders Fransson
Henrik Ottesen
Bitten Rasch

 

Projekt DøvBlindeTeamet, styregruppe

Dorte Eriksen
Bente Mejndor
Niels-Henrik Jørgensen
Hanne V. Ottesen
Dorte Martinussen
Pia Hesse

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau