Gode råd ved valgmøder

Hvis du deltager på valgmøder, kan du ofte få mulighed for at stille spørgsmål til et panel af politikere fra forskellige partier. Her er det godt at være forberedt, så du kort og klart kan forklare sagen.

•    Fortæl først hvad der er galt
•    Fortæl hvad løsningen er
•    Slut af med at spørge, om der er nogen af politikerne, som vil love at gøre noget ved det, hvis de bliver valgt

Fremlæg sagen meget kort og præcist. Tænk igennem på forhånd, hvordan du kan forklare problemet uden at komme med lange anekdoter. Fokuser på ét eller maksimalt to problemer. Gerne to som hænger sammen. Fx to problemer med hvordan du mangler hjælp til hverdag, fordi kommunens økonomi er meget stram eller et problem med at du ikke kan få nok tolketimer, fordi reglerne sætter et maksimum på tolkehjælp til bestemte ting.

Eksempel

Jeg oplever, at mine kontaktpersontimer er skåret ned, fordi kommunen har skullet spare. Som døvblind er det afgørende for mig at have nok timer til kontaktperson, da jeg har svært ved at færdes udenfor mit hjem uden en person, der kan være mine øjne og ører. Som det er nu kan man i min kommune ikke få mere end x timer om ugen. Løsningen kunne være at lave nogle rimelige minimumsstandarder i selve loven for, hvor mange timer man kan få til kontaktperson som døvblind, så kommunerne ikke kan bruge det som spareobjekt. Vi er kun omkring 500 døvblinde i landet, så det behøvede ikke at være en stor udgift samlet set. Vil I sørge for, at der kommer fokus på dette, hvis I bliver valgt?

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK