Hjælpemidler, hjælp og transport

Hjælpemidler ved valgstedet

Se siden på tegnsprog

Hjælpemidler der skal være på alle afstemningssteder og alle steder, hvor der kan brevstemmes i mindst ét stemmerum:
 
- Sorte penne, der skal gøre afkrydsningen tydeligere
- Lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen. Vælgeren kan afkrydse stemmesedlen under luppen
- LED-lampe, hvor vælgeren kan regulere lysstyrke og lysfarve. Vælgeren kan desuden regulere lysudfaldet efter behov.

På mindst ét afstemningssted og mindst ét valgsted i kommunen, hvor der kan brevstemmes skal der være adgang til følgende hjælpemidler:

- Forstørrelsesapparat (CCTV), der kan forstørre stemmesedlen, og som giver vælgeren mulighed for at regulere forstørrelse og kontrast. Det forudsættes, at den der ønsker at benytte CCTV, selv er i stand til at betjene dette.
- hæve-sænkebord med fri benplads under.

Kommunen skal forud for afstemningen give oplysning om, på hvilke valgsteder der kan findes de pågældende hjælpemidler. Man kan søge om overflytning til et andet afstemningssted med de pågældende hjælpemidler, hvis man ikke automatisk er tilknyttet dette afstemningssted eller man kan brevstemme der hvor de er tilgængelige.


Hjælp til valghandlingen

Hvis du har brug for hjælp til at sætte selve krydset, kan du få bistand til dette i stemmeboksen
Du kan enten få hjælp fra to valgtilforordnede eller du kan selv vælge, hvem du vil have med ind i stemmeboksen. Der er to betingelser, der skal være opfyldt for, at du kan få hjælp alene af en person, du selv har udpeget fx en kontaktperson eller ægtefælle.
For det første er det en betingelse, at dit ønske om alene at få hjælp af den person, du selv har udpeget, er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, hvilket ikke burde være et problem ifht døvblindhed. For det andet er det en betingelse, at du udtrykkeligt og utvetydigt over for en af dem, der er tilknyttet valgstedet tilkendegiver, at du alene ønsker hjælp af den person, du selv har udpeget.

Det betyder at når du står ved valgstedet, skal du selv kunne fortælle den valgtilforordnede, at du kun ønsker hjælp af en person, du selv har udpeget. Du kan ikke vælge at medbringe en seddel hjemmefra, hvor der står at du ønsker en enkelt hjælper eller hvor der står på, hvem du ønsker at stemme på. Hvis du bruger tegnsprogstolk (herunder taktil tegnsprogstolk) kan du fortælle det ved hjælp af tolken. FDDB fik sidste år afgjort en sag ved Indenrigsministeriet, der handlede om, at man har lov til at fremsætte sit ønske ved hjælp af en tegnsprogstolk. Alle kommuner har fået tilsendt afgørelsen. Hvis du alligevel er bekymret for om kommunen vil godkende din brug af tolk kan du skrive til FDDBs sekretariat og få tilsendt afgørelsen, som du kan tage med til valgstedet og vise, hvis det bliver nødvendigt. Du kan også selv downloade og printe afgørelsen ud ved at klikke her:

Afgørelsen - klik her

Hverken de personer der står til rådighed for at hjælpe med at stemme på valgstedet eller din eventuelle personlige hjælper må give dig råd om eller anbefale dig, hvem du skal stemme på. Dem der hjælper på stedet har i øvrigt tavshedspligt ifht hvem du stemmer på.

Transport til valgstedet

De fleste kommuner tilbyder, at borgere kan få gratis kørsel til og fra valgstedet. Her henviser vi til, at du kontakter din kommune eller besøger kommunens hjemmeside. Det er dog ikke en rettighed, og man kan ikke være sikker på, at ens egen kommune tilbyder det.

PRINTVENLIG VERSION AF DIN RET TIL SELV AT UDPEGE HJÆLPER - KLIK HER OG DOWNLOAD TIL PRINT

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK