Døvblind kvinde, der læser punktskrift. Hun ser op og smiler
Døvblind kvinde, der læser punktskrift. Hun ser op og smiler

Hvornår er man døvblind?

Døvblindhed er et kombineret handicap, der består af alvorlig syns- og hørenedsættelse, men har både syns- og hørerest. Nogle døvblinde har kun synsrest, og andre har hørerest, som kan bruges under gode lyd- og lysforhold, det vil fx sige i rolige omgivelser. Andre er helt døve og blinde. 

Døvblindhed optræder i mange forskellige former, som kommer til udtryk på forskellig vis fra person til person. Til eksempel kan en døvblind - eller hørehæmmet person - være:

  • Helt døv og helt blind
  • Døv med synsproblemer
  • Hørehæmmet med synsproblemer
  • Blind med høreproblemer
  • Synshæmmet med høreproblemer 

Betegnelsen døvblind bruges om alle med så alvorlig kombineret syns- og hørenedsættelse, at man har vanskeligt ved at orientere sig og deltage i arrangementer på lige fod med andre. Når de to vigtige sanser ikke kan bruges til at kompensere for hinanden, rammer kombinationen ekstra hårdt og giver specifikke sociale og kommunikationsmæssige udfordringer. Funktionelt regnes man derfor for døvblind, når de to sanser er så nedsatte, at man i praksis har svært ved at følge med i, hvad der foregår omkring én. 

De nordiske lande har lavet en fælles definition af det dobbelte handicap. Definitionen lægger vægt på, at døvblindhed er et specifikt og funktionelt handicap, der især rammer personens kommunikation, sociale liv og trivsel samt orientering i forhold til omgivelserne.

Læs den nordiske definition her

Døvblindhed er primært et kommunikationshandikap 

Døvblindhed er primært et kommunikationshandicap. Personer med både nedsat syn og hørelse har derfor stor risiko for at føle sig isolerede - både når de er alene, og når de er sammen med andre mennesker. Døvblindhed begrænser en persons aktiviteter i forskellige grader og forhindrer fuld deltagelse i samfundet.  Døvblindhed har især betydning for en persons sociale liv, kommunikation, adgang til information, rumlig orientering og fri og tryg bevægelighed. Andre sanser, især den taktile sans (følesansen), er derfor vigtig for døvblinde. 

Døvblindfødt eller døvblindbleven? 

FDDB er en forening for døvblindblevne. Det vil sige for personer, der har mistet synet og hørelsen helt eller gradvist, efter at de har tilegnet sig sprog (tale- eller tegnsprog).  Personer, der enten fødes døvblinde eller bliver det før sprogtilegnelsen har fundet sted, kaldes døvblindfødte. Døvblindfødte hører under Center for Døvblindhed og Høretab, som ligger i Aalborg, og som både har botilbud, tilbud om aktivering og pleje. 

Mange ældre bliver synshørehæmmede / døvblinde sent i livet, når syn og hørelse svækkes pga alder. Mange af dem ved ikke selv, at de funktionelt hører til gruppen af døvblinde, da omgivelserne ofte forveksler det store syns- og høretab med almindelig aldring og af og til også med demens, hvis den ældre virker konfus. Et alvorligt syns- og høretab skaber nemlig også forvirring i forhold til omgivelserne. 

Læs om kommunikation med døvblinde her    

 

Hvis du vil vide mere om døvblindhed, så se filmen Når sanserne svigter - en film om FDB og døvblindhed. den fortæller, hvordan det er at lave hver dag med sansetabet og viser samtidig veje til at klare de mange udfordringer. 

Hop til filmen: Når sanserne svigter

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK