Gode råd til kontaktpersoner

Mange døvblinde er afhængige af synsbeskrivelse for at kunne kommunikere og for eksempel deltage i møder og kurser. Her er en række gode råd til kontaktpersoner, som kan hjælpe med at skabe gode betingelser for døvblinde:

 

 • Fortæl hvordan indretningen er i lokalet og hvordan der ser ud på stedet.
 • Fortæl hvem der er til stede. Hvis der er ubekendte, så forsøg at finde ud af hvem de er.
 • Fortæl hvad der foregår omkring jer.
 • Spørg hvad der er særlig interesse for at få synsbeskrevet.
 • Gør opmærksom når det er passende at hilse på en person og oplys om, hvordan han/hun bedst opnår kontakt med vedkommende.
 • Spørg altid hvor personen gerne vil sidde og evt. sammen med hvem.
 • Hjælp med kommunikationen.
 • Undgå at skabe visuel og auditiv støj ved møder, foredrag og lignende.
 • Vis hensyn hvis to hørehæmmede døvblinde gerne vil tale sammen, ved at du selv og dine kolleger sænker stemmen eller undlader at tale imens.
 • Aftal det inden du går hen og taler med andre.
 • Glem ikke at du er på arbejde, også ved festlige lejligheder, ferierejser og lignende
 • Døvblinde som har to kontaktpersoner skal tages med på råd om arbejdsfordeling.
 • Aftal pauser - så vidt muligt også en længere hvilepause midt på dagen.
 • Husk at den døvblinde har rollen som arbejdsleder. Denne funktion kan der ikke ændres på uden aftale.
 • Træd evt. et lille skridt bagud eller stil dig med siden til, så der ikke er tvivl om, hvem der skal kommunikeres til.
 • Lad personen du arbejder for afgøre, om du skal bære navneskilt.
 • Aftal før ferie, kursus mv. betaling af fortæring og kørsel.
 • Du har tavshedspligt og kan derfor ikke drøfte noget om din arbejdsleders livssituation med andre/dine kollegaer.
 • Giv kopi af de timesedler I sender til kommunen. Så er det lettere at styre forbruget af kontaktperson-timer.
 • Gennemgå evt. huskelister sammen før et arrangement. Der kan være forhold som afviger fra arrangement til arrangement.
 • Afslut så vidt muligt dagen med en evaluering. Husk både at nævne alt, hvad der fungerede godt, og alt hvad der kan forbedres.
 

Download listen over Gode Råd

 

  

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK