Mønter på række
Mønter på række

Legater

Vi passer på dine data. Læs om dine rettigheder, når du afgiver personoplysninger til os.
Klik her hvor du finder FDDBs persondatapolitik

 

Legat med kort frist

Fra Helene og Viggo Bruuns Fond kan medlemmer af FDDB ansøge om legatportioner på 5.000 - 10.000 kr. til ferieformål i 2018. Ansøgningsfrist 20. marts 2018. Helene og Viggo Bruuns Fond ønsker, at legatet fortrinsvis uddeles til enlige og værdigt trængende, hvorfor seneste årsopgørelse skal vedlægges ansøgningen. Send din ansøgning til: FDDB, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup eller på mail fddb@fddb.dk   Mærk ansøgningen ”Helene og Viggo Bruuns Fond”.

Download skema til Helene og Viggo Bruuns Fond

 

 

Julelegat fra døvblinde-fonden

Hvert år har du mulighed for at søge julelegat fra døvblindefonden. Julelegatet kan søges af alle medlemmer og uddeles i portioner ud fra antallet af ansøgere. Send et brev eller en mail til FDDB mærket ’Døvblindefonden’ med personlige oplysninger du mener, der skal lægges til grund for, at du skal komme i betragtning til legatet. Legatet annonceres hvert år i Medlemsnyt i oktober. Derefter kan du søge. FDDB skal have din ansøgning inden 1. december. Du får svar inden 20. december, hvis du er kommet i betragtning til legatet. Der er ikke noget særligt ansøgningsskema til denne fond. 

Skriv til FDDB 

 

 

Legat Juchum-fonden

Der uddeles 20 legatportioner á 5.000 kr. til dækning af deltagelse i større arrangementer i FDDB. Juchumfonden ønsker at legatet fortrinsvis uddeles til enlige og værdigt trængende. Send ansøgningen til FDDB mærket ’Juchumfonden’ med de personlige oplysninger, du ønsker skal lægges til grund for at komme i betragtning til legatet samt en kopi af seneste årsopgørelse. Der er løbende ansøgningsfrist. Du får kun besked, hvis du er kommet i betragtning til legatet.

Ansøgningsskema Juchum-fonden

  

 

Alice Agnes Kampps legat for blinde-døve

Foreningen Danske DøvBlinde og Danske Døvblindfødtes Forening har oprettet en fond, som uddeler legater til døvblinde.
Hvert år 4. juni vil Alice Agnes Kampps legat for blinde-døve blive uddelt. Alle døvblinde, både døvblindfødte og døvblindblevne, kan søge. I år kan der søges om legatportioner på op til kr. 5.000. Der uddeles legater især som støtte til ferieophold. Afslag meddeles ikke. Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Foreningen Danske DøvBlinde, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup eller downloades her fra siden i en version for punktbrugere, en formular eller en ren tekst-version.
Skemaet skal indsendes i en lukket kuvert mærket ”AAK legat” til FDDB senest 10. april hvert år.

Ansøgningsskema - ren tekst     Ansøgningsskema - formular     Ansøgningsskema - til print

 

 

Instituttet for Blinde og Svagsynedes Fællesfond

Fondens formål er at støtte mennesker med synshandicap i undervisning, uddannelse, revalidering og til opnåelse af erhverv.
Bestyrelsen består af institutleder, afdelingsleder og socialrådgiver.
Legatet bliver uddelt 2 gange årligt i maj og november.

Ansøgningsskema til Fællesfonden

 


Heinrich og Elsa Schrøders Mindelegat

Legatets formål er at give støtte til arbejdet med blinde. Bestyrelsen består af institutleder, afdelingsleder og socialrådgiver. Legatet bliver uddelt 2 gange årligt i maj og november. Legatet hører under Fællesfonden, derfor ansøges der med samme ansøgningsskema som til Fællesfondens legat.

Ansøgningsskema til Heinrich og Elsa Schrøders Mindelegat

 

 

Musik-rejselegat

Inspektør Mogens Klindt og Kunsthåndværker Villy Olsens rejselegat for unge eller yngre synshandicappede.
Legatets formål er at støtte studierejser i forbindelse med uddannelse for unge og yngre musikstuderende med synshandicap.
Bestyrelsen består af institutleder, afdelingsleder og en medarbejder ved musikuddannelserne.
Legatet bliver uddelt, når der er behov.

Ansøgningsskema til Musik-rejselegatet

 


Teknologifondet

Legatet har til formål at yde hjælp til sikring af blinde og svagsynede adgang til den ny teknologi. Hjælpen skal først og fremmest ydes i relation til blinde og svagsynede i undervisning, uddannelse og erhverv.
Bestyrelsen består af institutleder og afdelingsleder.
Legatet uddeles en gang årligt i november.

Ansøgningsskema til Teknologifondet

 

 

Gårdejer Carl Ove Pedersens fond

Legatets formål er at støtte uddannelse af blinde børn og unge.
Bestyrelsen består af institutchef og afdelingsleder.
Legatet bliver uddelt 2 gange årligt i maj og november.

Ansøgningsskema til Gårdejer Carl Ove Pedersens Uddannelsesfond

 

 

Forlagsdirektør P. Lindholt og hustru fru Ruth Lindholts legat

Legatet er tiltænkt svagsynede og giver mulighed for støtte til indkøb eller anskaffelse af hjælpemidler eller andet til støtte for den eller de pågældende udvalgte trængende svagsynede.
En forudsætning for støtte er, at synsbrøk m/brille eller kontaktlinse er oplyst og at ansøger er stærkt svagsynet uden dog at være medlem af Dansk Blindesamfund.
Legatet kan altså ikke yde støtte til personer, der pr. definition er blinde (ser 6/60 eller derunder).
Legatet uddeles normalt ikke i portioner over 5.000 kr.
Ansøgningsfrist er den 5. november.
Meddelelse om bevilling eller afslag kan først forventes i slutningen af december måned.
Bestyrelsen består af Institutchef, afdelingsleder samt overlæge og optiker fra Kennedy Centret (tidl. Statens Øjenklinik).

Ansøgningsskema til Lindholdt og hustrus legat 

 


Dispositionsfond for De Kgl. Blindeinstitutter

Legatets formål er at støtte nuværende eller tidligere elever eller blindesagen i almindelighed.
Bestyrelsen består af institutchef, centerchef for Refsnæs og en repræsentant fra Socialstyrelsen.
Der afholdes legatudvalgsmøde en gang årligt i november.
Der er ikke noget ansøgningsskema. Ansøgere formulerer selv en ansøgning i brev eller mail og indsender til:

Instituttet for Blinde og Svagsynede
Rymarksvej 1 2900 Hellerup
Tlf. 39 45 25 45
ibos@ibos.dk

 

Kender du Legatbogen?

Legatbogen er et nyt gratis register, som har samlet alle fonde og legater i Danmark. Måske kan du finde andre legater end de nævnte ved at søge i deres meget store database. Du finder et link herunder. Held og lykke.

Legatbogen - klik her


 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her.
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her.

LUK