Alice Agnes Kampps Legat

Foreningen Danske DøvBlinde og Danske Døvblindfødtes Forening har oprettet en fond, som uddeler legater til døvblinde.
Hvert år 4. juni vil Alice Agnes Kampps legat for blinde-døve blive uddelt. Alle døvblinde, både døvblindfødte og døvblindblevne, kan søge. I år kan der søges om legatportioner på op til kr. 5.000. Der uddeles legater især som støtte til ferieophold. Afslag meddeles ikke. Ansøgning kan udfyldes online eller downloades, printes og indsendes med post til: FDDB, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. 

Skema bør af hensyn til data-sikkerhed ikke indsendes som vedhæftet fil på mail. 

Skemaet skal indsendes i en lukket kuvert mærket ”AAK legat” til FDDB senest 19. april hvert år. 

Obs! Hvad enten du udfylder skemaet online eller printer det, skal der via brevpost indsendes en kopi af din årsopgørelse via brevpost til FDDBs sekretariat. 

Alice Agnes Kampps Legat har til formål at støtte blinde døve især ved tildeling af legat til en eller flere personer, således at den/disse får mulighed for at komme på et ferieophold.

Alice Agnes Kampps Legat bestyres af en bestyrelse med tre medlemmer. Et medlem vælges af Danske Døvblindfødtes Forening, et medlem vælges af Foreningen Danske DøvBlinde. Det tredje medlem, bestyrelsens formand der skal være jurist, vælges efter forslag fra de to organisationer. 

Vi passer på dine data. Læs om dine rettigheder, når du afgiver personoplysninger til os Klik på linket her: FDDBs persondatapolitik

Ansøgningsskema - ren tekst     Ansøgningsskema - formular     Ansøgningsskema - til print

Samtykkeerklæring - skal udfyldes og indsendes med post

Ansøgning om legat - Alice Agnes Kampps legat

Beløb noteres i kroner


Beløb noteres i kroner
Beløb noteres i kroner
Beløb noteres i kroner
Beløb noteres i kroner


Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK