Gode råd ved tolkning af skak

Hver spiller har et skakbræt, typisk sit eget, foran sig med begge farver brikker på.

Nogle spiller med almindelige skakspil, andre med taktile. På taktile spil er der forskellige markeringer af brættets sorte og hvide felter, mærkbare bogstaver og tal og pinde under brikkerne, så de kan sættes i huller på brættet og står fast. De to farver brikker er markeret forskelligt, så der kan mærkes forskel. Der kan f.eks. være et lille søm i toppen af den ene farve, eller der kan være størrelsesforskel.

Ofte har spillerne en æske stående ved siden af brættet, som bruges til at lægge brikker i, når de bliver taget.

Aftal før start med spilleren, du tolker for, hvordan modpartens brikker ønskes flyttet. Nogle vil gerne flytte brikkerne selv, her skal ktp/tolk fortælle hvilket træk modparten foretager. Andre vil gerne have ktp/tolk til at flytte brikken med deres hånd ovenpå.

Dommeren starter tiden og spillerne giver hinanden hånden.

Spilleren der har hvide brikker starter altid.

Der er typisk papir til at notere skaktrækkene. Øverst noteres spillernes navne under de respektive farver, dato, partinummer, træk og til sidst point.

Der spilles på tid og hver spiller har 2 timer til at tage 40 træk.

Spilleren trykker selv på uret når vedkommende har foretaget sit træk og ktp/tolk må ikke gøre opmærksom hvis en spiller glemmer det.
Nogle spillere giver signal til ktp/tolk før de foretager et træk, eller fortæller efter trækket hvad de har gjort, men det er ikke alle. Afklar gerne på forhånd hvad spilleren gør.

Ktp/tolk tolker hvilket træk der er foretaget, så det tilsvarende træk kan foretages på modstanderens bræt og noterer herefter trækket.
Brikkerne genkendes i noteringen ved deres forbogstav: bonde (B), tårn (T), løber (L), springer (S), dronning (D) og konge (K)  

Når en brik flyttes noteres forbogstavet og hvilket felt den flyttes til. F.eks.: De4 (Dronning flyttes til e4)

Når en bonde flyttes fra d2 til d3 er det ikke nødvendigt at skrive forbogstavet – det er nok at skrive hvilket felt den flyttes til. F.eks. d3 (Bonde flyttes til d3)

Hvis Løber tager en brik på d8 noteres Lxd8. Der siges ”Løber tager d8”.

Kort rokade noteres o-o og lang rokade o-o-o.

Meldes der skak sættes et † (kors) efter trækket. Det er ikke et krav at der meldes skak, men det er god skik at gøre.

Skakmat noteres †† (to kors) eller ordet mat skrives.

Bondeforvandling til en officer – Hvis en bonde når til den anden ende af brættet forvandles den til en valgfri brik. Hvis bonden forvandles til en springer noteres det som et stort S sidst i skaktrækket. F.eks. a6S (bonde flyttes til a6 og forvandles til en Springer)

Når en spiller trækker brikken ud af hullet og flytter den med hånden hen til et ønsket felt, kan der fortrydes og sættes tilbage til den oprindelige placering uden problemer. Men når spilleren flytter brikken til et andet felt og slipper det med hånden, kan der ikke fortrydes og flyttes tilbage igen.

Hvis en spiller fortryder sit træk og har sluppet med hånden skal ktp/tolk sige det og tilkalde dommeren, der kan standse tiden på skakuret, mens det bliver afgjort hvad der er sket.

Hvis det bliver opdaget at spillernes brikker ikke står på samme måde på de to skakspil, skal ktp/tolk gøres opmærksom på det, dommeren tilkaldes, uret standes, mens det opklares hvad der er sket og rettes. Dommeren går igennem de to spilleres notater og ser hvor fejlen er opstået og retter den.

Hver spiller har 2 timer til at nå 40 træk. Hvis de når 40 træk indenfor 2 timer og ikke er færdige bliver der et hængeparti. I hængepartiet får hver spiller en halv time til at spille videre.

I programmer for skakturneringer er der afsat tid til hængepartier.

Dommeren afgør tvister.

Point – Vinderen af et parti skak, får et point. En spiller kan give op, da får modstanderen pointet. En spiller kan, når det er hans tur foreslå/tilbyde remis (tegn ”del”). Mens modstanderen overvejer tilbuddet løber tiden på spillerens ur. Hvis modstanderen accepterer, får hver spiller et halvt point.

Det er almindeligt at give hinanden hånden efter spillet.

Se også link: https://da.wikipedia.org/wiki/Algebraisk_notation_(skak)

Skaknotat lavet af Torben E. Hansen, Grethe Dohm, Marianne Ellebæk Nielsen og Kirstine Højme Lambert – Januar 2018.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK