Alice Agnes Kampps Legat

Ansøgningsfrist: 14. april 2023

Foreningen Danske DøvBlinde og Danske Døvblindfødtes Forening har oprettet en fond, som uddeler legater til døvblinde. Hvert år 4. juni vil Alice Agnes Kampps legat for blinde-døve blive uddelt. Alle døvblinde, både døvblindfødte og døvblindblevne, kan søge.

I 2023 kan der søges om legatportioner på op til kr. 5.000. Der uddeles legater især som støtte til ferieophold. Afslag meddeles ikke. 

Ansøgning kan udfyldes online eller downloades, printes og indsendes med post til: FDDB, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. 

Skemaet og kopi af årsopgørelse skal indsendes i en lukket kuvert mærket ”AAK legat” til FDDB senest 14. april. Skemaet bør af hensyn til datasikkerhed ikke indsendes som vedhæftet fil på mail. Mangler årsopgørelsen eller er der oplysninger i ansøgningen, der ikke er udfyldt, bliver ansøgningen ikke godkendt af bestyrelsen. 

Obs! Hvad enten du udfylder skemaet online eller printer det, skal der via brevpost indsendes en kopi af din årsopgørelse samt samtykkeerklæring til FDDBs sekretariat. 

Baggrund

Alice Agnes Kampps Legat bestyres af en bestyrelse med tre medlemmer. Et medlem vælges af Danske Døvblindfødtes Forening, et medlem vælges af Foreningen Danske DøvBlinde. Det tredje medlem, bestyrelsens formand der skal være jurist, vælges efter forslag fra de to organisationer. 

Vi passer på dine data. Læs om dine rettigheder, når du afgiver personoplysninger til os Klik på linket her: FDDBs persondatapolitik

 

 

Ansøgningsskema - ren tekst     Ansøgningsskema - formular     Ansøgningsskema - til print

Samtykkeerklæring - skal udfyldes og indsendes med post

Ansøgning om legat - Alice Agnes Kampps legatBeløb noteres i kroner


Beløb noteres i kroner
Beløb noteres i kroner
Beløb noteres i kroner
Beløb noteres i kroner


Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK